Residus i neteja viària

El Consorci SIGMA gestiona el servei comarcal de recollida de residus i el de neteja viària de la ciutat d’Olot, recollint i tractant les deixalles que es generen a les llars i a les empreses quan els residus que produeixen són assimilables a domèstics.

Facilita al ciutadà el reciclatge i la recollida dels residus ordinaris com el paper i cartó, els envasos lleugers, el vidre, la matèria orgànica i el rebuig i els residus voluminosos i els residus especials com pintures, medicaments, olis, etc. Un cop recollits, els residus es porten a les diferents instal·lacions de tractament de la Garrotxa, com són la Planta de Compostatge o el Dipòsit Controlat de Residus o bé a altres plantes de tractament especialitzades del país.

Tot això, d’acord amb el Programa de Gestió de Residus Municipals de la Garrotxa i sempre prioritzant i fomentant la prevenció en la generació dels residus.

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Nou sistema de recollida de residus en proximitat

Sol·licitar una visita a les instal·lacions de gestió del medi (planta de compostatge, deixalleries, dipòsit controlat de residus i depuradora)

Sol·licitar un permís d’entrada al dipòsit controlat de residus o a la planta de compostatge

Informació de les instal·lacions de gestió de residus (planta de compostatge, deixalleries i dipòsit controlat de residus).

Informació del servei i calendaris de les deixalleries mòbils

Informació del servei i calendaris de la recollida de voluminosos o trastos

Informació sobre els serveis de recollida de vidre, paper i cartró comercial a Olot