Projectes transversals

RESILIÈNCIA

La resiliència és una propietat dels sistemes socioecològics complexes i interrelacionats, que permet la seva gestió proactiva per afrontar situacions de canvi i continuar garantint el seu desenvolupament com a sistema. 

XAFOGAR

El projecte XAFOGAR pretén implantar una xarxa de fibra òptica mancomunada a la Garrotxa amb l'objectiu que acabi arribant a qualsevol llar o empresa amb independència de la seva ubicació.

OBSERVATORI

Indicadors relatius a la comarca  que permeten mesurar l’evolució de la Garrotxa amb criteris de sostenibilitat.

INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA

Conferències per apropar la ciència i la tecnologia als ciutadans.

BIOMASSA

El projecte Carboneig 2.0 a la Garrotxa es fixa com a principal objectiu estructurar l’oferta i la demanda del sector de la biomassa.

CANVI CLIMÀTIC

Si ve el canvi global és inevitable, el que sí és evitable és la contínua degradació dels ecosistemes i de la seva capacitat per a proporcionar-nos béns i serveis que són necessaris per a la nostra supervivència.