Banc de llavors de la Garrotxa

L’any 2005, dins l’estructura formal del Consorci SIGMA, es crea el Banc de Llavors de la Garrotxa amb la voluntat de preservar els valors històrics, tant de model de vida com de paisatge de la comarca, mitjançant la recuperació i salvaguarda de les espècies vegetals antigues cultivades i adaptades al nostre entorn com a font de biodiversitat. Deixant de banda el valor que aquest patrimoni té per si mateix com a part de la nostra evolució i integració en el territori, cal considerar les varietats locals o tradicionals com a un possible recurs pel desenvolupament del sector primari a nivell local, ja sigui per la seva singularitat, la seva adaptabilitat a la zona de producció o com a elements productius diferenciadors de qualitat i, com a tals, generadors d’una oportunitat per revaloritzar les produccions del sector primari i impulsar altres sectors de la comarca que hi puguin estar relacionats (restauradors, artesans de la indústria agroalimentària, etc.). A partir de l’any 2008 el Banc de Llavors de la Garrotxa comença a treballar en la conservació de la flora vascular silvestre singular o amenaçada dins l’àmbit català. L’any 2011, l’Estratègia Catalana de conservació ex situ de la flora vascular silvestre defineix la “Xarxa de conservació ex situ de la flora silvestre” i estableix el Banc de llavors de la Garrotxa com un dels centres de referència d’aquesta xarxa. L’any 2016, el Banc de Llavors de la Garrotxa s’integra al “Grupo de Trabajo de Conservación de Semillas de la Asociación Ibérico-Macaronésica de Jardines Botánicos” en qualitat de soci col·laborador.