Biomassa

Per a la comarca de la Garrotxa el carboneig, activitat de transformar la llenya en carbó mitjançant una combustió incompleta, ha estat una activitat forestal de gran importància econòmica i paisatgística que, a la dècada dels cinquanta, s’acabà gairebé de cop a conseqüència de la introducció dels combustibles fòssils com el gas natural o el petroli.

Tot i la gran massa forestal existent a la comarca de la Garrotxa, aquest és un recurs natural que actualment no s’aprofita i no se n’obtenen tots els beneficis que podria donar. A més, els boscos actualment presenten una estructura molt pèssima ja que molts dels alzinars són de rebrot, fruit de la intensa explotació forestal per a carboneig que hi va haver fins a mitjans del segle XX.

El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA, com a administració propera als ajuntaments, als industrials i als veïns de la comarca en temes de biomassa, a més d’interlocutor entre els propietaris forestals i els rematants, promou el Projecte Carboneig 2.0 que fixa com a principal objectiu estructurar l’oferta i la demanda del sector de la biomassa.

Pel què fa a l’oferta, es vol aconseguir la implicació dels agents clau que són els propietaris forestals, els rematants i les Associacions de Defensa Forestal entre d’altres. L’objectiu és regular els preus de compra de fusta i venda d’estella, cedint l’explotació d’instal·lacions públiques d’acopi i gestió, a través de concursos públics.

Per la demanda, el Projecte preveu la instal·lació de calderes de biomassa en edificis i equipaments públics de la comarca, així com en algunes activitats empresarials. En el cas de les instal·lacions públiques, es preveu la creació de petites xarxes de calor entre edificis públics propers.

La connexió entre l’oferta i la demanda es dóna amb la creació d’una marca de Qualitat territorial que aporta, a més de qualitat al producte, una motxilla amb responsabilitat social territorial.

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Programa CLIMA, BM - Biomassa Rural (convocatòria tancada)