Resiliència

La resiliència és una propietat dels sistemes entesa com la seva capacitat d’adaptació als factors de canvi global, per afrontar situacions de canvi i continuar garantint el seu desenvolupament.  També es pot definir com la capacitat de prevenir, aguantar, resistir, respondre i Aprendre de les situacions adverses (PARRA). El Consorci SIGMA està desenvolupant un projecte per tal d’aconseguir uns serveis bàsics resilients a la comarca de la Garrotxa, amb l’objectiu de garantir la seva qualitat i durabilitat en el temps, minimitzant les afectacions al ciutadà. Es treballa, en base a la millora contínua, en les següents fases:

  • Definició de quins impactes o factors de canvi poden afectar els serveis.
  • Diagnosi de com poden ser les afectacions reals causades pels impactes.
  • Proposta d’actuacions per tal de garantir la continuïtat i seguretat dels serveis en situacions de risc i emergència
  • Avaluació post emergència de l’efectivitat de les actuacions proposades i la seva adaptació si s’escau.