Serveis

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

Recollir i tractar els residus que es generen a les llars i a les empreses.

Neteja de lleres - cicle de l'aigua a la Garrotxa

CICLE DE L'AIGUA

Vetllar per la quantitat i la qualitat de les aigües superficials i subterrànies.

SALUT PÚBLICA

Vetllar per la protecció i la promoció de la salut de la població a la Garrotxa.

Recollida d'animals perduts a la Garrotxa

ANIMALS DE COMPANYIA I PLAGUES URBANES

Recollir i custodiar els animals domèstics que es perden o són abandonats.

ESPAIS VERDS I HORTS URBANS

Gestionar les actuacions que es porten a terme als espais verds de diferents municipis.

legalitzaciói d'activitats econòmiques

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Garantir la legalitat, l’adaptació a la normativa i la seguretat de les activitats implantades al territori.

Control d'animals

OBRA PÚBLICA

Planificar, concebre i desenvolupar obres públiques relacionades amb serveis municipals.

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Planificar i donar suport tècnic en relació a les emergències i a la protecció civil a la Garrotxa.

energia olot i Garrotxa

ENERGIA

Promore les energies renovables i l’eficiència i estalvi energètic.

LABORATORI POLIVALENT DE LA GARROTXA

Donar resposta a les necessitats analítiques de la comarca, tant del sector públic com privat.

BANC DE LLAVORS DE LA GARROTXA

Recuperar i salvaguardar les espècies vegetals antigues cultivades i la flora vascular silvestre singular o amenaçada.