Observatori

L’Observatori per a la Sostenibilitat de la Garrotxa el configuren un seguit d’indicadors numèrics relatius a la sostenibilitat de la comarca. Neix amb la voluntat d’esdevenir un referent anual que permeti mesurar l’evolució de la Garrotxa amb criteris de sostenibilitat, a partir d’un seguit de dades d’interès general i del càlcul d’alguns indicadors.   La finalitat de l’Observatori és mantenir un sistema objectiu d‘observació de la realitat per garantir una informació de qualitat i estable que ajudi a prendre decisions i a aplicar polítiques públiques a la comarca. Presenta uns indicadors amb elevat valor que permetran explicar l’estat del territori i, al mateix temps, avaluar les polítiques seguides fins al moment.