Laboratori Polivalent de la Garrotxa

Laboratori Polivalent de la Garrotxa

El Laboratori Polivalent de la Garrotxa forma part de l’organització del Consorci SIGMA, amb qui comparteix ubicació. Està pensat per donar resposta a les necessitats analítiques de la comarca, tant del sector públic com privat i assessorar tècnicament sobre la interpretació de les anàlisis realitzades. El Laboratori Polivalent és una eina molt important per a la gestió del mateix Consorci, per temes relacionats amb el Medi Ambient i amb la Salut Pública. El Laboratori Polivalent de la Garrotxa realitza diferents tipus d’anàlisis:

  • aigües: de consum humà i animal, de piscines, de pou, superficials, legionel·la
  • aigües residuals
  • aliments, llets i derivats làctics, farratges
  • microbiologia ambiental i de superfícies
  • terres i fangs de depuració

Per poder realitzar totes aquestes analítiques, el Laboratori Polivalent de la Garrotxa disposa de les següents certificacions, autoritzacions i acreditacions:

  • Inscrit al Registre de Laboratoris acreditats de Salut Ambiental i Alimentària l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
  • Inscrit al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
  • Establiment tècnic auxiliar de l’ACA.
  • Certificat per la UNE-EN-ISO 9001.
  • Acreditat per la UNE-EN-ISO 17025.

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Consultes i assessorament