Obra pública

El Consorci SIGMA efectua tasques d’assistència tècnica als municipis de la comarca, al Consell Comarcal i la resta d’ens públics comarcals de planificació, concepció i desenvolupament d’obres públiques relacionades amb serveis municipals (aigua potable, aigües residuals, residus, camins rurals i forestals, xarxes de telecomunicacions, etc.). També s’actua en els estadis de planificació i desenvolupament de les grans obres de la comarca i en els planejaments municipals i es desenvolupen estudis ambientals o bé s’avaluen per integrar al màxim possible les obres públiques al medi.

Algunes de les obres més importants planificades i desenvolupades des del servei d’Obra Pública del SIGMA han estat:

  • Desenvolupament i disseny de la nova planta de Tractament de la fracció resta de la Comarca
  • Estació de tractament d’Aigua Potable de Sant Jaume de Llierca
  • Planta de Compostatge de la Garrotxa
  • Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Llierca
  • Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sant Aniol
  • Millora i ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’Olot
  • Planificació i desenvolupament i/o supervisió dels projectes d’estacions depuradores d’Aigües Residuals per construir a la comarca
  • Adequació i millora del Dipòsit Controlat de Residus de la Garrotxa
  • Camí forestal d’intercomunicació de la Miana i el Torn
  • Direcció ambiental de l’autovia A-26 Olot-Besalú, de les obres del Túnel de Bracons i del túnel de la Vall d’en Bas

L’objectiu principal de l’àrea és planificar i desenvolupar les infraestructures de serveis de la comarca per garantir la màxima eficiència i facilitar la seva posterior explotació.