Energia

Eficiència energètica a la Garrotxa

Per tal d’assolir una societat més sostenible i resilient a la comarca de la Garrotxa, és necessari replantejar el model de consum, producció i distribució energètica que actualment presenta una elevada dependència energètica exterior. En aquest sentit, el desenvolupament econòmic i social de la comarca requereix una millora de les infraestructures energètiques, que no ha de suposar només l’ampliació i millora de les xarxes de distribució d’energia sinó que passa també per un replantejament de les necessitats d’energia actuals i futures, com regular-les i satisfer-les aprofitant les oportunitats locals, reduint així l’elevada dependència energètica exterior i aconseguint una economia i una societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni.

El Consorci SIGMA treballa en la gestió energètica en el marc de diferents treballs i projectes. L’objectiu estratègic d’aquest servei és el de fomentar i coordinar la realització d’accions que tinguin per objectiu l’eficiència energètica del territori i facilitar la utilització de les energies renovables a la comarca de la Garrotxa, oferint  diferents serveis, sempre comptant amb l’interès dels diferents sectors administratius, econòmics i de població.

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)

Xarxa espavilada de climatització d'Olot

Enllaços d'interès