Activitats econòmiques

legalitzaciói d'activitats econòmiques

Bona part de l’activitat econòmica que exerceixen els ciutadans i les empreses requereix la intervenció dels ajuntaments. Això fa que les entitats locals tinguin un paper essencial, com a Administració responsable, en els procediments establerts per a la legalització de les mateixes. El Consorci SIGMA, per delegació municipal, realitza tasques per garantir la legalitat, l’adaptació a la normativa i la seguretat de les activitats implantades al territori. Així mateix, davant l’obligació de l’administració local de realitzar controls i inspeccions a les activitats radicades en el seu territori, el SIGMA disposa d’un Pla d’inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius que té per objectiu organitzar, periodificar, planificar i establir metodologies de les actuacions de comprovació. Tot plegat encarat a millorar la seguretat i la garantia de les activitats en relació a la prevenció d’incendis, la gestió ambiental, la salut pública o la seguretat dels consumidors. Els serveis tècnics de SIGMA treballen en col·laboració amb DINAMIG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, compartint informació i bases de dades.

Per qualsevol tràmit dirigiu-vos directament a la pàgina web de l’ajuntament del municipi al qual s’ubiqui l’activitat.