Animals de companyia i plagues urbanes

Recollida d'animals

Una de les principals tasques del Consorci SIGMA pel que fa al control d’animals a la Garrotxa és la recollida i custòdia dels animals de companyia que es perden o són abandonats fins al seu retorn al propietari o bé fins a donar-los en adopció. També, en col·laboració amb la ciutadania, es du a terme el control de colònies de gats rodamón.

Per altra banda, el SIGMA col·labora amb els ajuntaments per mantenir actualitzats els censos municipals d’animals de companyia i a més, a Olot, en tramita les llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

També realitza actuacions de control de plagues urbanes en espais i edificis públics d’aquelles espècies animals que poden generar danys i riscos per a la salut de les persones com rosegadors, insectes, aus urbanes tipus coloms o gavians i altres plagues emergents.

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Cens d'animals de companyia

Informació sobre el servei de recollida i custòdia d'animals de companyia

Com actuar davant les plagues urbanes