Visita per conèixer la gestió dels espais verds d’Olot

21 de març de 2018

Un grup d’alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Jardineria de l’escola EFA Quintanes ha visitat aquest dimarts 20 de març el servei d’espais verds de l’Ajuntament d’Olot. L’objectiu de la trobada ha estat conèixer de primera mà com es gestionen els espais verds públics, i en especial com s’aplica la gestió integrada de plagues.

Els alumnes de l’escola de Quintanes, juntament amb els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot, han recorregut diferents espais de la ciutat com el Parc Nou, l’Avinguda Cuba i la Torre Malagrida. Han visualitzat algunes plagues existents i pogut conèixer la manera com l’Ajuntament d’Olot n’estableix mètodes de control.

La gestió integrada de plagues consisteix en l’examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal disponibles i posterior integració de mesures adequades per evitar el desenvolupament de poblacions d’organismes nocius i mantenir l’ús de productes fitosanitaris i altres formes d’intervenció en nivells que estiguin econòmica i ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana i el medi ambient.

Amb seu a les Masies de Voltregà, l’escola EFA Quintanes és un centre que imparteix cicles formatius de formació professional tant de Grau Mitjà com de Superior, així com cursos no reglats de formació per a antics alumnes i professionals del sector. L’Escola vol contribuir a la promoció professional, cultural i social del medi rural i, en especial, del sector agrícola, ramader, jardiner, forestal, paisatgístic i de gestió del medi natural.