Es torna a detectar l’eruga defoliadora dels boixos a la Garrotxa

28 de març de 2018

Els serveis tècnics d’espais verds de l’Ajuntament d’Olot han identificat novament la presència de Cydalima perspectalis (eruga del boix) als jardins municipals. S’inicien proves pilot per determinar un protocol definit de control d’aquesta plaga.

Tot i que feia tres anys que ja s’havia començat a localitzar a la Garrotxa exemplars de l’eruga del boix, va ser durant l’estiu passat quan es va detectar de forma més generalitzada. Els serveis tècnics d’espais verds de l’Ajuntament d’Olot van identificar la presència de l’eruga defoliadora del boix (Cydalima perspectalis) a diferents punts d’Olot en els que va afectar agrupacions de boixos ubicades en espais verds públics, jardins privats i masses forestals. A causa de l’efecte de les erugues, els espais verds públics com els arbres de la Plaça Clarà, a l’entrada al cementiri, als jardins de la Torre Malagrida, els boixos van quedar sense fulles. Els serveis de jardineria de l’Ajuntament d’Olot van poder controlar l’acció de les erugues mitjançant tractament localitzats amb insecticides ecològics, tot i que en paratges més naturalitzats va ser més difícil d’aturar.

Per conèixer l’abast de l’afectació i definir el protocol d’actuacions a seguir, es va crear una comissió tècnica formada per representants de l’Ajuntament d’Olot, del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i amb el suport tècnic del Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Durant tot aquest 2018, la comissió de seguiment de la Cydalima perspectalis ha acordat la realització de proves pilot per a establir un protocol definit de control d’aquesta plaga. Amb l’objectiu d’establir una estratègia de regulació de la població de Cydalima perspectalis als diferents espais verds del municipi d’Olot afectats per aquesta plaga exòtica, les proves consistiran en el monitoreig de la plaga, l’estudi del cicle biològic a la zona de la Garrotxa, la identificació de depredadors, la cria d’ous per observar possibles parasitoids i la mesura de l’eficiència dels diversos tractaments. El director del Consorci SIGMA, Francesc Canalias, ha explicat aquest matí que “hem començat un treball conjunt Parc Natural, Centre de protecció dels vegetals i SIGMA per determinar el cicle biològic de l’eruga per controlar-ne la població”. Canalias ha detallat que “el sistema consisteix en recollir els ous i veure si som capaços d’infectar-los amb un parasitoid perquè no puguin créixer. Ara estem instal·lant les trampes a diferents espais (entre ells el Parc Nou) per veure el temps que passa entre eclosió i eclosió, entre tancament de cicle”.

Paral·lelament, l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya ha atorgat al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa una ajuda d’investigació per al Desenvolupament de mètodes per monitoritzar i controlar Cydalima perspectalis, plaga exòtica defoliadora de boixos, a la zona de la Garrotxa. L’empresa olotina Orius Solucions Entomològiques, especialista en gestió de plagues, serà col·laboradora d’aquest projecte.

L’objectiu d’aquestes ajudes és incentivar la recerca en aquells àmbits que contribueixin a generar coneixement en la gestió o disseny dels espais verds urbans.

Des de l’any 2014 quan es va detectar una primera defoliació d’una tanca de boix a la zona de Besalú i es confirmava que responia a una defoliació produïda per Cydalima perspectalis (Bassols & Oliveras, 2014), aquesta espècie invasora procedent de la zona asiàtica s’ha anat expandint i desenvolupant per tota la Garrotxa arribant a provocar en aquest últim any 2017 defoliacions severes tan a boixos ornamentals com a boixedes naturals entre les quals destaca la boixeda del Parc Nou, catalogada com a arbreda monumental. Durant els mesos d’estiu es va observar també una gran quantitat d’adults volant en grups de desenes d’individus que van arribar a provocar molèsties als veïns de les zones properes.