Experiència pilot per al reciclatge de la matèria orgànica a Olot

10 de maig de 2017

A principis d’aquest any es va iniciar un projecte pilot per potenciar el reciclatge de la matèria orgànica a l’Escola Bisaroques d’Olot. Els responsables del centre van posar-se en contacte amb els tècnics del Consorci SIGMA per demanar-los si els podien ajudar a implantar un nou sistema que permetés fer un pas més en el reciclatge de la fracció orgànica. Tot i que el Bisaroques ja reciclava la matèria orgànica (des del curs 2001-02 són Escola Verda), estaven interessats en millorar les condicions d’emmagatzematge dels residus i la seva transformació en compost.

Aquest gener, es va instal·lar a l’Escola Bisaroques un termocompostador giratori.  És una tipologia de compostador dinàmic i rotatiu, on la matèria orgànica es troba contínuament airejada i sotmesa a rotació cada vegada que l’usuari fa una aportació. El compostatge es realitza de forma natural, mitjançant l’activitat de microorganismes  (bacteris, fongs i llevats) a una temperatura d’entre 25 i 55ºC i amb presència d’oxigen. Així, els residus orgànics frescos es converteixen en fertilitzants orgànics, amb aspecte de terra vegetal, de color fosc i sense cap mena d’olor desagradable. L’aparell és estanc, net i inodor, i a diferència de la resta de models, evita la presència d’insectes i altres animals ja que el dipòsit no toca el terra.

Un grup d’alumnes i un monitor de l’escola han estat els responsables d’omplir el termocompostador. Han col·locat a aquest equip part de les restes orgàniques del menjador de l’escola: bàsicament restes de fruita i de verdura. Cada aportació ha oscil·lat entre els 4 i els 10 quilos de material, al que han afegit un quilo de pellet de fusta. A continuació, han fet voltar el compostador perquè les restes es puguin barrejar de forma correcta i han anotat la quantitat de restes aportades.

En els primers tres mesos de funcionament, els alumnes del Bisaroques han recollit 165 quilos de restes de verdura i fruita. Això ha permès obtenir 80 quilos de compost que s’han utilitzat per a tres finalitats. Per a posar adob a l’hort de l’escola Bisaroques,  per oferir-lo als usuaris de les hortes públiques del voltant de l’escola i per millorar els parterres del servei de jardinera de l’Ajuntament d’Olot.

El regidor de Medi Ambient d’Olot, Josep Guix, ha explicat que “veient els bons resultats d’aquesta experiència, s’estudiarà la possibilitat d’implantar aquest sistema a la resta de centres educatius de la ciutat“. Guix ha subratllat “la importància de tirar endavant iniciatives que fomentin el reciclatge i més si, com aquesta, és amb l’ajuda d’alumnes“.

La presentació del projecte ha comptat amb l’assistència de la directora de l’Escola Bisaroques, Mercè Flores; la cap d’estudis i membre de la comissió d’Escola Verda, Marga Castillo; dels alumnes Àlex Tovarias, Carla Garcia, Úria Valle i Pol Mayola a més del tècnic de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot, Marc Arimany.

La fracció orgànica a Olot

A Olot, es recullen diàriament 1,16 quilos de deixalles per ciutadà, dels quals un 35,43% provenen de la recollida selectiva (15’10% corresponen a la matèria orgànica, 7’82% paper i cartró, 8’01% envasos lleugers i 4,5% vidre). El 64,57% restant, que són 0,72 quilos per persona, provenen del rebuig.

Tot i que la selecció de residus ha augmentant a Olot -hem passat de seleccionar el 26% dels nostres residus l’any 2012 a un 35,43% actual- des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot es vol fer una crida als ciutadans d’Olot perquè aquestes xifres puguin continuar millorant. En aquesta línia, s’estan preparant diferents actuacions encaminades a la millora de la quantitat i la qualitat dels residus generats.

Pel que fa a la fracció orgànica, el nivell de selecció per habitant/dia a Olot (0,16 quilos diaris) està per sobre del nivell mitjà de Catalunya (que és del 0,14 quilos). Al llarg de l’any, es generen una mitjana de 2.000 tones de FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals), que arriben a la Planta de Compostatge per al seu posterior tractament.

La matèria orgànica està formada per restes de la preparació del menjar, restes sobrants de menjar i aliments en mal estat i restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.). Després de ser dipositat al contenidor marró, el material recollit és traslladat a la Planta de Compostatge comarcal, on es realitza el tractament corresponent, que consisteix en la descomposició d’aquest residu controlant les condicions de temperatura i oxigen.

El resultat és el compost, amb nombrosos beneficis i aplicacions. La utilització del compost com a adob en l’agricultura té un gran interès, ja que la presència d’aquest producte al sòl en proporcions adequades és fonamental per tal d’assegurar la fertilitat i evitar la desertització. A més el compost té una sèrie de propietats que produeixen uns efectes en el desenvolupament de les plantes molt favorable.

La Planta de Compostatge ofereix compost a totes les persones que hi estiguin interessades. Qualsevol ciutadà pot recollir compost de forma totalment gratuïta acudint directament a la Planta de Compostatge, que està oberta diàriament de 8 del matí a les 6 de la tarda.

Durant l’any 2016 es van obtenir unes 1.219 tones de compost destinats a agricultura, jardineria i horta domèstica.