Proves pilot per millorar la recollida de residus a la Garrotxa

9 de juny de 2017

El passat mes d’abril, els alcaldes dels municipis de la Vall d’en Bas, Santa Pau, Argelaguer i Sant Joan les Fonts van explicar els detalls de les proves pilot que es desenvoluparien a determinats veïnats de les seves poblacions. Aquest projecte, liderat per Consell Comarcal de la Garrotxa, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya, continua la seva implantació i a partir del dilluns 5 de juny s’inicia la segona campanya informativa, on es visitaran, de manera individual, a totes les famílies dels nuclis participants en les quatre proves pilot. Un equip d’informadors visitarà casa per casa als ciutadans i atendrà tots els dubtes que puguin sorgir. Cal destacar que aquest equip d’informadors estarà treballant en el projecte al llarg de tot el període que durin les proves i romandrà a disposició dels ciutadans per donar resposta a les seves consultes.
Després de completar la informació a totes les famílies, a mitjans de juny es començaran a distribuir els materials que necessiten les famílies per realitzar la recollida de deixalles, com són les bosses, els cubells d’orgànica i les targetes identificatives d’obertura de contenidors, segons el sistema a aplicar en cada nucli.
Finalment, els diferents sistemes de recollida entraran en funcionament durant la segona quinzena de juny. La previsió és que primer funcionin els sistemes de recollida de Les Olletes i la Roureda, i seguidament ho faran els sistemes d’Argelaguer i Can Blanc, on ja estaran instal·lats els contenidors especials.
Els diferents sistemes de recollida selectiva que entraran en funcionament aquest mes de juny a la Garrotxa són:

Barri de les Olletes, a la Vall d’en Bas: Porta a porta
Barri de la Roureda, a Sant Joan les Fonts: Bosses personalitzades
Nucli d’Argelaguer: Contenidors tancats amb obertura amb targeta i bosses personalitzades
Barri de Can Blanc – Can Jofre – Can Potxa, a Santa Pau: Contenidors amb identificació d’usuaris i bosses personalitzades

 • Model porta a porta, per fracció resta, matèria orgànica i envasos lleugers. La principal característica d’aquest sistema és la no existència de contenidors al carrer, i l’establiment d’un calendari setmanal de recollida, porta a porta, per a cada tipus de residu. Aquest sistema afavoreix una millor selecció de residus per part de ciutadà i permet també conèixer els residus generats a cada llar.
  Disponibilitat de material: ada setmana, els ciutadans tindran a la seva disposició 2 bosses d’escombraries de 30 litres de capacitat, per a la fracció resta i 3 bosses de 30 litres de capacitat, per als envasos lleugers. A més, per a la matèria orgànica, es distribuirà un cubell airejat i 3 bosses a la setmana d’entre 10 i 15 litres de capacitat.
  Model de bosses personalitzades. Es tracta d’un model que no suposa un canvi en els hàbits dels ciutadans a l’hora de llençar els seus residus als contenidors. Els ciutadans disposaran d’unes bosses personalitzades per a envasos lleugers i per a la fracció resta, i a partir d’aquí, gràcies a aquestes bosses es permet relacionar el “productor” amb la bossa corresponent, i establir el grau de compliment de reciclatge, així com la quantitat de residus generats.
  Disponibilitat de material: els ciutadans disposaran de 2 bosses a la setmana de 30 litres de capacitat per a la fracció resta i 3 bosses a la setmana amb capacitat de 30 litres per als envasos lleugers.
 • Model de contenidors d’obertura amb targeta i bosses personalitzades. Com en el model anterior, s’aplica a envasos lleugers i fracció resta, però en aquest cas, els contenidors únicament podran ser utilitzats pels veïns de la zona, doncs el contenidor només s’obrirà amb una targeta personalitzada. Aquest sistema també permet establir la traçabilitat dels residus així com la quantitat de residus generats per cada llar.
  Disponibilitat de material: els ciutadans disposaran de 2 bosses setmanals per a la fracció resta amb una capacitat de 30 litres i de 3 bosses setmanals amb capacitat de 30 litres per a envasos lleugers.
 • Model de contenidors amb identificació d’usuaris i bosses personalitzades. Per a fracció resta i envasos lleugers, com als casos anteriors, aquest model es diferencia de l’anterior perquè el ciutadà no tindrà assignat un contenidor concret, si no que en podrà fer ús de qualsevol dels contenidors instal·lats, però se li demanarà que cada cop que utilitzi el contenidor, s’identifiqui. Aquest sistema modifica mínimament els hàbits dels ciutadans a l’hora de llençar les seves escombraries, però requereix d’un equip d’inspectors de residus per controlar adequadament la traçabilitat.
  Disponibilitat de material: els ciutadans disposaran de 2 bosses setmanals per a la fracció resta amb una capacitat de 30 litres i de 3 bosses setmanals amb capacitat de 30 litres per a envasos lleugers.

La durada prevista d’aquesta prova pilot serà de sis mesos, després dels quals, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) analitzarà els resultats obtinguts, i valorarà l’extrapolació d’aquests sistemes a la resta del territori, amb l’horitzó d’aproximar-se als objectius de recollida selectiva marcats al PRECAT20, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
Tot i que la Garrotxa destaca com la segona comarca del territori de Girona amb una percentatge més alt de recollida selectiva neta i bruta (34,70%), i que en recollida selectiva d’envasos es troba en la primera posició, amb un 17,42%, és necessari continuar millorant aquests percentatges per assolir els objectius. Un consum responsable, una millora en les polítiques de reciclatge, que passen per la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca i una major conscienciació ciutadana a l’hora de reciclar, són la clau per assegurar una bona protecció del medi ambient i un futur sostenible per a les properes generacions.