Proves pilot per millorar la recollida de residus a la Garrotxa

12 d'abril de 2017

A la Garrotxa, amb una població de 55.999 persones, l’any 2016 es van generar 23.790 tones de residus municipals. Aquestes dades equivalen a 425 quilos de residus per habitant a l’any, el que suposa una mitjana de 1,16 quilos d’escombraries dia per cada garrotxí. Durant els últims anys s’han fet esforços per tal d’incrementar la recollida selectiva i que els ciutadans es conscienciïn de la necessitat de reciclar més i millor, amb l’horitzó d’aproximar-se als objectius de recollida selectiva marcats al PRECAT20, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.

Amb aquestes dades sobre la taula, l’actualització del Programa de Gestió de Residus municipals a la Garrotxa és un dels objectius en el que el Consell Comarcal de la Garrotxa, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), treballa des de fa mesos. Amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya, s’han estat avaluant els sistemes de recollida de residus que millor encaixarien amb les característiques de la comarca i que permetrien incrementar l’índex de reciclatge per habitant. En el marc d’aquest treball, i amb la finalitat de poder objectivar i avaluar els diversos sistemes de recollida d’escombraries existents actualment, s’ha previst realitzar diferents proves pilot a la comarca, concretament s’aplicaran quatre models: recollida porta a porta; recollida mitjançant l’ús de bosses personalitzades; posar contenidors d’obertura amb targeta i bosses personalitzades i, finalment, la col·locació de contenidors amb identificació d’usuaris i bosses personalitzades.

Per dur a terme les proves pilot, els nuclis que millor s’adeqüen als paràmetres establerts per fer el mesurament corresponent són: el Barri de les Olletes, a la Vall d’en Bas; el Barri de la Roureda, a Sant Joan les Fonts; el nucli d’Argelaguer i el Barri de Can Blanc – Can Jofre – Can Potxa de Santa Pau.

Barri de les Olletes – Vall d’en Bas: Porta a porta
Barri de la Roureda – Sant Joan les Fonts: Bosses personalitzades
Nucli d’Argelaguer: Contenidors tancats amb obertura amb targeta i bosses personalitzades
Barri de Can Blanc – Can Jofre – Can Potxa, Santa Pau: Contenidors amb identificació d’usuaris i bosses personalitzades

Així, des del proper mes de maig i per un període de sis mesos, els veïns d’aquests nuclis utilitzaran aquests sistemes de recollida, que detallem seguidament:

 • Model porta a porta, per fracció resta, matèria orgànica i envasos lleugers. La principal característica d’aquest sistema és la no existència de contenidors al carrer, i l’establiment d’un calendari setmanal de recollida, porta a porta, per a cada tipus de residu. Aquest sistema afavoreix una millor selecció de residus per part de ciutadà i permet també conèixer els residus generats a cada llar.
  Disponibilitat de material: Cada setmana, els ciutadans tindran a la seva disposició 2 bosses d’escombraries de 30 litres de capacitat, per a la fracció resta i 3 bosses de 30 litres de capacitat, per als envasos lleugers. A més, per a la matèria orgànica, es distribuirà un cubell airejat i 3 bosses a la setmana d’entre 10 i 15 litres de capacitat.
 • Model de bosses personalitzades: Es tracta d’un model que no suposa un canvi en els hàbits dels ciutadans a l’hora de llençar els seus residus als contenidors. Els ciutadans disposaran d’unes bosses personalitzades per a envasos lleugers i per a la fracció resta, i a partir d’aquí, gràcies a aquestes bosses es permet relacionar el “productor” amb la bossa corresponent, i establir el grau de compliment de reciclatge, així com la quantitat de residus generats.
  Disponibilitat de material:
  Els ciutadans disposaran de 2 bosses a la setmana de 30 litres de capacitat per a la fracció resta i 3 bosses a la setmana amb capacitat de 30 litres per als envasos lleugers.
 • Model de contenidors d’obertura amb targeta i bosses personalitzades: Com en el model anterior, s’aplica a envasos lleugers i fracció resta, però en aquest cas, els contenidors únicament podran ser utilitzats pels veïns de la zona, doncs el contenidor només s’obrirà amb una targeta personalitzada. Aquest sistema també permet establir la traçabilitat dels residus així com la quantitat de residus generats per cada llar.
  Disponibilitat de material: Els ciutadans disposaran de 2 bosses setmanals per a la fracció resta amb una capacitat de 30 litres i de 3 bosses setmanals amb capacitat de 30 litres per a envasos lleugers.
 • Model de contenidors amb identificació d’usuaris i bosses personalitzades: Per a fracció resta i envasos lleugers, com als casos anteriors, aquest model es diferencia de l’anterior perquè el ciutadà no tindrà assignat un contenidor concret, si no que en podrà fer ús de qualsevol dels contenidors instal·lats, però se li demanarà que cada cop que utilitzi el contenidor, s’identifiqui. Aquest sistema modifica mínimament els hàbits dels ciutadans a l’hora de llençar les seves escombraries, però requereix d’un equip d’inspectors de residus per controlar adequadament la traçabilitat.
  Disponibilitat de material: Els ciutadans disposaran de 2 bosses setmanals per a la fracció resta amb una capacitat de 30 litres i de 3 bosses setmanals amb capacitat de 30 litres per a envasos lleugers.

Un cop estiguin implantats els models, el que es valorarà de cadascun d’ells és la millora assolida en la selecció, la despesa real que suposa la implantació de cada servei, la possible implantació de pagament per generació a través de bonificacions a aquells ciutadans que millor reciclin i el grau d’acceptació i bon ús de la ciutadania.

Malgrat que la Garrotxa és la segona comarca del territori de Girona amb una percentatge més alt de recollida selectiva neta i bruta (34,70%), i que en recollida selectiva d’envasos es troba en la primera posició, amb un 17,42%, necessitem continuar millorant aquests percentatges per assolir els objectius marcats al PRECAT20. Un consum responsable, una millora en les polítiques de reciclatge, que passen per la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca i una major conscienciació ciutadana a l’hora de reciclar, són la clau per assegurar una bona protecció del medi ambient i un futur més verd per a les properes generacions.

Consulta el PRECAT20 a: http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/planificacio/index.html