Millores a la deixalleria mòbil comarcal

3 de febrer de 2023

Durant aquest mes de febrer, i fins el proper 5 de març, es realitzaran millores a la deixalleria mòbil de la comarca, amb la voluntat de donar un millor servei als usuaris. Aquestes actuacions de millora suposaran que la deixalleria estarà sense servei durant un període breu de temps, afectant als següents municipis:

  • Les Planes d’Hostoles
  • Santa Pau
  • Tortellà
  • La Vall d’en Bas – Sant Esteve
  • La Vall d’en Bas – Sant Privat
  • La Vall d’en Bas – La Pinya

La nova imatge pretén fer més atractiva la instal·lació, augmentar la capacitat de classificació dels residus per millorar la selecció, i eliminar aquells mals usos que, encara avui una part de la població fa, de manera principal per l’abocament de grans quantitats de residus sense classificar.

A més, i per donar continuïtat al model de recollida de residus implantat, a partir del 6 de març, per poder accedir a la deixalleria mòbil serà necessari identificar-se amb la mateixa targeta que avui obren els contenidors.

L’objectiu és continuar sumant amb una millor recollida selectiva. Les millores permetran recollir selectivament els següents residus i sempre en petites quantitats. Per quantitats grans caldrà portar-ho a la deixalleria comarcal, ubicada a la Ctra. de les Feixes, d’Olot. Residus admesos a la deixalleria mòbil:

  • Residus perillosos: bateries, piles, oli mineral, filtres d’oli, fibrociment amb amiant, tòners, agulles i punxants, radiografies, aerosols, dissolvents, reactius de laboratori, sòlids i pastosos (pintures).
  • RAEE’s: monitors i pantalles, làmpades i tubs fluorescents, petits aparells <50cm (planxes, calculadores, maquines d’afeitar, torradores…), petits aparells d’informàtica i telecomunicacions (telèfons mòbils, GPS…).
  • Residus no perillosos: vidre pla, plàstic no envàs (mobles de jardí), ferralla i metalls, roba, fustes, runes, pneumàtics, olis vegetals, cosmètics i medicaments, càpsules de cafè.