El Laboratori Polivalent de la Garrotxa amplia l’acreditació ISO 17025

15 de març de 2017

El Laboratori Polivalent de la Garrotxa ha obtingut per part de la “Entidad Nacional de Acreditación – ENAC” l’ampliació de l’abast d’acreditació com a laboratori d’assaig del sector mediambiental segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 amb la inclusió de nous paràmetres.

Concretament, s’han incorporat les determinacions d’Anions (fluorurs, clorurs, nitrats i sulfats) per cromatografia iònica en aigües de consum i aigües residuals, el Nitrogen Kjeldhal per valoració i el Fòsfor total per espectrofotometria, aquests darrers en aigües residuals.

La Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 estableix els requisits generals relatius a la competència dels laboratoris d’assaig. El sistema de qualitat vigent al Laboratori Polivalent, implantat segons la normativa abans referenciada, valida els seus mètodes analítics i acredita que aquests es realitzen segons uns estrictes paràmetres de qualitat.

El Laboratori està acreditat per aquesta Norma des de l’any 2015 i des de llavors ha anat mantenint i ampliant l’abast de l’acreditació, amb l’objectiu de continuar donant resposta a les necessitats analítiques de la comarca, tant del sector públic com privat.