Control de la població de gavians a Olot

13 de març de 2017

El gavià argentat (Larus michahellis) és una espècie colonitzadora que s’ha anat expandint pel territori. Des de fa uns anys el nombre de parelles reproductores s’ha anat incrementant a Olot, fet que ha generat molèsties als veïns i les veïnes de la ciutat. Des de fa uns quants anys s’han anat rebent avisos de la presència de gavians, sobretot al nucli antic. L’estridència dels crits i l’acumulació d’excrements als teulats que, en alguns casos, poden arribar a obstruir els desguassos de pluja han estat els motius exposats pels ciutadans que han fet arribar la seva preocupació a l’Ajuntament.

Per evitar l’increment de la població de gavians a Olot, s’han previst diferents mesures. Una empresa especialitzada aplica una tècnica de punció dels ous durant els primers estadis d’incubació, de manera que no arribin a la desclosa dels polls. Aquesta acció es porta a terme durant els mesos de març i abril. Fins ara, gran part dels avisos ciutadans arribaven massa tard, un cop els polls ja havien sortit del niu i les molèsties eren més evidents pel fet que els adults es tornen agressius per defensar les cries.

En aquest sentit, s’ha considerat necessari reforçar la comunicació al ciutadà per tal que els avisos arribin durant les darreres setmanes de març i primeres d’abril. Concretament, per aquest any s’ha elaborat un fulletó explicatiu que es difondrà entre la població potencialment afectada.

El regidor de Medi Ambient, Josep Guix, ha explicat aquest matí que “des de l’Ajuntament es demana als ciutadans que visquin a les zones amb més presència de gavians que tinguin en compte un seguit de bones pràctiques per evitar-ne la sobrepoblació”. Des de revisar les teulades i mantenir-les netes i en bon estat per tal que no s’hi puguin instal·lar, a la col·locació d’elements com punxes o filats tensats perquè actuïn com a barrera física. També intentar evitar l’accés dels gavians a les deixalles orgàniques com contenidors oberts o acumulacions de restes de menjar a l’exterior. En qualsevol moment, els tècnics municipals poden assessorar sobre les mesures més adients per dur a terme en cada cas. El telèfon de contacte és el 972 27 48 71 (Consorci SIGMA).

Durant l’any 2016, gràcies a la informació ciutadana, es van identificar 16 nius de gavians distribuïts a diferents punts del Nucli Antic d’Olot.