Jornades tècniques en línia per a la millora de la gestió de residus

7 de maig de 2021

Amb el títol Innovació tecnològica per a la identificació d’usuari, ahir es va celebrar la webinar número 7 organitzada per la Plataforma de Residus Municipals. Aquesta és una plataforma d’intercanvi de coneixement i experiències de professionals del món local sobre la gestió dels residus municipals de Catalunya que té per objectiu facilitar la comunicació entre professionals i organismes que treballen en aquest camp.

La Comissió Europea ha establert, en els últims anys, uns objectius clars i ambiciosos en matèria de residus municipals. Aquests objectius obliguen als països de la Unió Europea a assolir un 50% de reciclatge d’aquest tipus de residus l’any 2020, un 55% el 2025 i un 60% el 2030.

Per assolir-los, la identificació dels usuaris del servei i la responsabilització de cada ciutadà són una peça clau i a l’hora un repte. El sistema d’accés controlat als contenidors és un dels sistemes vàlids per aconseguir-ho.

El cap d’àrea de serveis públics del Consorci de medi ambient i salut pública – SIGMA, David Llongarriu, fou un dels quatre ponents de la Jornada i explicà el model de gestió que s’està implantant a la Garrotxa, amb contenidors tancats i identificació d’usuari.

La Jornada, que tingué gran èxit de participació, pot seguir-se íntegrament al següent enllaç:

Innovació tecnològica per a la identificació d’usuari