Entorns sense fum a les escoles d’Olot

30 de març de 2023

Amb l’objectiu de prevenir l’inici del consum de tabac entre la població infantil i jove d’Olot així com protegir-los de l’exposició al fum ambiental del tabac, el Ple de l’Ajuntament d’Olot del 27 d’agost de 2020 va aprovar per unanimitat adherir-se al projecte ‘Entorn sense fum’ impulsat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Fins a data d’avui, a tots els centres educatius de la ciutat, 20 en total, s’hi han instal·lat senyalitzacions i realitzat accions i actuacions informatives per sensibilitzar alumnes i famílies. D’aquesta manera, les llars d’infants, centres educatius de primària i centres de secundària de la ciutat compten amb cartells a les diferents entrades i sortides i senyalitzacions al terra dels accessos amb indicacions i recordatoris per evitar el consum de tabac a les zona.

El projecte ha comptat amb el suport de la comunitat educativa, professionals, monitors i famílies; amb la voluntat d’avançar cap a la des-normalització d’aquesta pràctica així com la reducció de la visibilitat de la conducta de fumar, especialment en espais com els exteriors de les escoles que, per l’elevada presència de població infantil, contribueixen de manera decisiva al paper que juguen els adults com a referents modelitzadors i, en aquest cas, a la percepció que adquireixen els infants en relació a l’hàbit de fumar.

Avaluació de la nicotina ambiental

El projecte ‘Entorn sense fum’ ha incorporat una fase d’anàlisi i avaluació de la nicotina ambiental a les sortides dels centres de primària de la ciutat. Tècnics de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa han portat a terme aquest estudi per descriure i conèixer la contaminació ambiental derivada del consum de tabac al voltant de les escoles d’Olot, gràcies a una Beca de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac (SCATT).

En concret, es van realitzar dues campanyes de control; una d’elles abans i una altra posterior a l’actuació de senyalització ‘Entorns sense fum’ a 6 centres d’educació primària. L’avaluació consistia en la recollida de mostres d’aire i posterior anàlisi per determinar la presència de nicotina ambiental en l’espai. També es recolliren dades observacionals com la presència de persones fumant, l’olor a tabac o el nombre de burilles a l’entorn i es realitzaren enquestes al personal del centre, les famílies i els alumnes de 6è dels centres.

Els controls es dugueren a terme durant 30 minuts davant les sortides de les escoles, començant 15 minuts abans de la sortida dels alumnes i finalitzant-se 15 minuts després.

Segons les observacions fetes a les sortides de les escoles, un 8% de les persones que esperaven la sortida dels infants estaven fumant quan faltaven deu minuts per l’acabament de les classes. En canvi, només un 1% ho feia en moment de la recollida dels alumnes. Pel que fa a l’olor a tabac, se’n detectà en algun dels controls a tots els centres excepte en un. I pel que fa a la presència de burilles, se’n van detectar a l’entorn de tots els centres educatius (des d’un mínim de 13 puntes de cigarreta a un màxim de 122 en diferents escoles) i un 68% dels alumnes enquestats asseguraven haver vist persones tirant burilles al terra.

Pel que fa a la presència de nicotina ambiental, en 4 de les 6 entrades de les escoles mostrejades s’hi trobà presència de nicotina ambiental amb valors per sobre del Límit Quantitatiu validat pel laboratori (LQ).

En relació a les respostes de les enquestes realitzades, cal destacar que el 61% dels alumnes de sisè afirmaren haver vist fumar alguna persona a l’entorn de l’escola durant l’últim curs escolar. Pel que fa a la percepció del risc, gairebé la totalitat dels alumnes enquestats (93%) asseguraven que fumar era perjudicial per a la salut. No obstant això, una quarta part considerava que fumar no perjudica a la gent de l’entorn de les persones fumadores.

Per altra banda, els adults enquestats consideraven que la campanya “Entorn sense fum” podia ser útil per modificar alguns comportaments de les persones fumadores i un petit percentatge coneixia algú que havia reduït el consum o deixat de fumar gràcies a la iniciativa. Un 32% dels familiars i un 11% del personal del centre reconegueren que la seva percepció del risc havia canviat després del projecte Entorn Sense Fum. Pràcticament tots els enquestats coincidien en què s’hauria de prohibir fumar al voltant de l’escola.

Reptes de futur

Tal com es detalla a l’anàlisi i segons els resultats dels estudis realitzats, tot i que el nombre de persones fumadores a l’entorn escolar sigui baix, hi ha presència de nicotina ambiental i, encara que principalment es fuma abans de la sortida dels infants, la nicotina persisteix en el temps. Atès que qualsevol exposició al fum ambiental del tabac no està exempta de risc, cal continuar impulsant iniciatives de reducció de la presència de fumadors i de residus, per aconseguir entorns 100% lliures de fum.

Així mateix, és necessari impulsar canvis legislatius que permetin regular el consum del tabac a les sortides de les escoles i mantenir en el temps actuacions de sensibilització en diferents àmbits per conscienciar sobre aquesta problemàtica a tota la població.

Actualment, la Llei del tabac no considera la prohibició de fumar en l’accés immediat o a les voreres circumdants als centres docents per a menors d’edat, però sí, per exemple, als parcs infantils o als accessos immediats als centres universitaris.

Segons les dades analitzades el 2019, la prevalença del consum de tabac en la població de 15 anys i més a Catalunya era del 23,9% i un 8,3% estaven exposades al fum ambiental del tabac a les seves llars.

A la Regió Sanitària de Girona les dades se situen per sobre de la mitjana en el 23,5% de la població alhora que, a la Garrotxa, segons les dades del Qüestionari sobre tabac, alcohol i altres drogues, el 60,7% dels joves majors de 13 anys havien fumat almenys una vegada a la vida i el 15,1% eren fumadores diàries. Segons les dades aportades pel Departament de Salut, en els deu darrers anys s’ha avançat la iniciació en el consum del tabac, d’aquí la necessitat de prevenir i evitar l’inici del consum de tabac a l’adolescència.

Des de l’Ajuntament d’Olot, de manera coordinada amb la resta d’entitats que formen part de la comissió Garrotxa Sense Fum, es treballa en noves iniciatives que permetin sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus del tabac.