Comprimís del SIGMA en la reducció de gasos amb efecte hivernacle

25 de juliol de 2019

El SIGMA forma part del Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), impulsat per la Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest Programa ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.

Aquest és el quart any que SIGMA hi participa i es compromet així amb la reducció de les emissions de CO2 de les seves activitats. Algunes de les actuacions realitzades han consistit en l’optimització del sistema de calefacció i aire condicionat de l’edifici, la substitució de bona part dels fluorescents per lluminàries tipus LED i l’adquisició d’un vehicle híbrid.

Es pot consultar l’informe de l’any 2018. INFORME SIGMA

També es poden consultar els informes de l’any 2018 de totes les organitzacions que formen part del Programa.  INFORMES2018