Olot inicia una prova pilot en el servei de recollida de residus

20 de novembre de 2019

L’any 2017 es van realitzar proves pilot de diferents models de recollida de residus a la Garrotxa. Es tractava de determinar quin dels sistemes oferia més garanties per tal de complir amb els objectius marcats per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya que estableixen la necessitat d’anar avançant en la selecció de residus fins arribar, progressivament, al 65% a l’any 2035. A Olot, actualment s’està seleccionant un 42% dels residus i al conjunt de la Garrotxa un 41%.

Amb aquestes xifres a l’horitzó, durant el mes de juny passat es va iniciar una nova prova a Argelaguer i al barri de Can Blanc de Santa Pau. Aquesta vegada amb un sistema d’accés als contenidors limitat per als usuaris autoritzats mitjançant una targeta identificativa.  

A partir d’aquest divendres 15 de novembre començarà una prova pilot per provar el funcionament d’aquest sistema en un sector d’Olot. Afectarà un total de 360 habitatges (entre domicilis particulars i activitats) de la zona compresa entre el carrer Madrid i el carrer Toledo, des de la confluència amb el camí de la Teuleria i fins al carrer Puig Roig, així com els carrers més propers.

Aquest àmbit d’actuació presenta una importància rellevant ja ha que de permetre, per primera vegada, verificar la idoneïtat del model en una zona urbana. Les  característiques d’aquest sectors, diferents a les d’Argelaguer i Santa Pau, amb una important presència de blocs de pisos, una densitat de la població elevada, existència d’activitats econòmiques i una estructura urbanística favorable per la recollida de residus, així ho fan possible.

Tot i que a partir del dia 15 de novembre s’iniciaran les tasques d’informació dels veïns i el repartiment de les targetes identificatives amb visites a tots els domicilis que formaran part d’aquesta prova pilot, els nous contenidors no s’instal·laran a la via pública fins el 25 de novembre. Seran contenidors d’envasos lleugers, matèria orgànica, paper i cartró i fracció resta i només els podran obrir els habitants d’aquesta zona que hagin estat autoritzats mitjançant una targeta personalitzada.

En una primera fase d’aquesta prova pilot no serà necessari l’ús de la targeta, ja que els contenidors es podran obrir prement el polsador d’activació del sistema, oferint així un temps d’adaptació al nou sistema. Serà a partir del dia 2 de desembre quan els contenidors quedaran completament tancats i únicament es podrà fer ús d’ells amb la targeta identificativa de cada usuari.

Pel que fa a l’ús de les bosses, cada usuari podrà fer servei de qualsevol tipus de bossa a excepció pel paper i cartró que aquest es dipositarà a l’interior del contenidor granel. Serà necessari que cada usuari enganxi a la bossa de deixalles un codi QR que serà entregat juntament amb la targeta.

L’ús de la targeta i dels codis QR, permetran fer un seguiment de la utilització del servei, identificant els hàbits correctes i incorrectes dels ciutadans i també, en un futur, l’aplicació d’unes taxes d’escombraries més justes.

Aquestes proves estaran en funcionament durant sis mesos i si es confirma que el model funciona i dona garantires, s’estudiarà el desplegament a nivell comarcal d’acord amb el Pla de Gestió de Residus comarcal.

Dels resultats de les proves pilot d’Olot, Argelaguer i Santa Pau es disposarà de la informació necessària per dur a terme, a nivell de comarca, el desplegament del nou model de recollida de residus definit en el Programa de Residus Municipals de la Garrotxa 2018 – 2023, i que han de permetre poder assolir els nivells de selecció fixats en les normatives vigents.