Agulles i xeringues ja es recullen a la deixalleria comarcal

21 de novembre de 2018

Actualment, la generació d’agulles i objectes punxants procedents de tractaments de salut fets per particulars als seus domicilis és una realitat que va en augment. Fins ara, aquests residus generats per particulars no disposaven d’una xarxa específica per a la seva recollida, fet que complicava molt la seva gestió.

Davant aquest escenari, la Generalitat de Catalunya ha volgut impulsar un pla de recollida d’agulles i punxants a les deixalleries, sempre que aquests residus tinguin el seu origen en usos particulars (s’exclou aquí la recollida a hospitals o laboratoris, que tenen una xarxa de recollida específica).

A partir d’ara, els ciutadans de la Garrotxa podran emmagatzemar el material que generin en un recipient rígid i estanc, de plàstic (per exemple, ampolles d’aigua petites, de refresc o detergent) i aquest recipient el podran dipositar als contenidors específics homologats per a la recollida de residus sanitaris, ubicats a la deixalleria comarcal i a la deixalleria mòbil que fa la seva ruta pels diferents municipis de la comarca (excepte Olot). Aquests contenidors estaran identificats amb el text “Agulles i punxants”, amb la resta de residus especials.

A més de a la Garrotxa, aquesta prova pilot s’està duent a terme a les comarques del Baix Empordà i la Selva i als municipis de Lleida i Llagostera. L’objectiu és que totes les deixalleries catalanes puguin recollir aquests residus a particulars que per afavorir el reciclatge. La gestió final d’aquest residu serà la incineració a càrrec d’una empresa autoritzada.

Un con finalitzi la prova pilot, si els resultats així ho indiquin, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar la xarxa de punts de recollida d’agulles i objectes punxants procedents de particulars.

 

Deixalleria comarcal:

Carretera de les Feixes s/n. 17800. Olot

Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 13h i de 15h a 19h.

Dissabtes, de 10h a 13h.

Telèfon: 972 27 64 27