Els veïns de Maià de Montcal visiten la depuradora d’aigües del municipi

22 de setembre de 2017

El passat 16 de setembre, quaranta veïns de la població de Maià de Montcal van visitar la nova estació depuradora d’aigües residuals del municipi, en una visita organitzada per l’Ajuntament en coordinació amb els tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

El passat gener va finalitzar el projecte d’ampliació i millora de la depuradora de Maià de Montcal, que va iniciar el seu funcionament l’any 1999. La visita organitzada per l’ajuntament va permetre que els ciutadans coneguessin com es realitza el tractament d’aigües residuals al seu municipi, que actualment arriba als 50 m3 al dia (corresponents a una població de 190 habitants).

El tractament implantat en aquesta planta de Maià de Montcal consisteix en un sistema de depuració amb biodiscs, compacte i amb baix cost de manteniment, que dóna compliment a la qualitat de l’aigua abocada a la riera de Segueró. Les despeses d’explotació s’aproximen als 17.000 euros euros anuals, quantitat que assumeix l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a través de l’ingrés del cànon de l’aigua.

L’Ajuntament de Maià  de Montcal i el Consell Comarcal de la Garrotxa han estat els promotors d’aquesta infraestructura, que ha tingut un cost de 135.000 euros finançats a través de subvencions de la Diputació de Girona i de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Al llarg de la jornada, els veïns participants també van poder visitar les obres realitzades al Camí de Cal Valent i al Camí de la Canova del Pla. Actualment  a la comarca de la Garrotxa hi ha 21 depuradores en funcionament que donen servei de sanejament al 95% de la població. El Consell Comarcal de la Garrotxa té prevista la millora de les infraestructures existents de la xarxa de sanejament d’aigües residuals per tal de garantir la protecció del medi ambient.