Una nova plaga emergent a Olot: el bernat marbrejat

29 de setembre de 2020

El bernat marró marbrejat és un insecte d’origen asiàtic que es va detectar a Europa per primera vegada el 2004. Des d’aleshores, s’ha anat propagant pel territori europeu. A Catalunya es va detectar inicialment a Girona el 2016 i, progressivament, s’ha anat estenent per les comarques gironines i catalanes. Des del passat 2019, el Consorci SIGMA ha anat localitzant esporàdicament l’insecte a diferents punts de la Garrotxa i, des d’aquest estiu, n’han anat apareixent concentracions més importants a Olot.

Es tracta d’un animal inofensiu per a les persones i animals domèstics però al ser una espècie amb una gran capacitat invasora se’l considera potencialment perjudicial perquè s’alimenta d’una gran varietat de plantes, afectant principalment el sector agrícola i els espais verds urbans. A més, durant la tardor i l’hivern pot crear molèsties i alarma entre la població degut a què es concentra en grans quantitats dins dels edificis i pot desprendre olors desagradables com a mecanisme de defensa.

Per això, com a mesures de control i prevenció dins dels edificis, es recomana instal·lar mosquiteres a les finestres i tapar forats exteriors amb malles. Els insecticides habituals tenen poca eficàcia per a eliminar-los i la millor opció per a controlar la seva presència és aspirar-los i eliminar-los físicament o introduir-los en un recipient amb aigua i sabó.

Control d’una nova plaga emergent

Com amb la resta d’espècies invasores que afecten el territori i els espais urbans de la ciutat, l’Ajuntament d’Olot a través del Consorci SIGMA i en col·laboració amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat fa el seguiment de l’evolució de la plaga a la ciutat per tal de prendre mesures de control si s’escau.

Existeix una Guia tècnica sobre aquest insecte, que pretén donar a conèixer la seva biologia, la descripció de les característiques que permeten diferenciar-lo d’altres espècies similars, i els mètodes més eficaços per al seu control.

Tenint en compte que la detecció precoç és clau per intentar controlar-ne l’expansió, és molt important la col·laboració ciutadana per tal de conèixer la seva distribució i expansió pel territori.