Tècnics de l’Agència de Residus de Catalunya visiten la Garrotxa

5 de juliol de 2023

El passat mes de juny una delegació de tècnics de l’Agència de Residus de Catalunya, del departament de Foment de la Recollida Selectiva, van visitar la Garrotxa per conèixer de primera mà el model de recollida de deixalles, amb accés controlat als contenidors, que s’ha desplegat a diferents municipis de la comarca. A la visita hi assistiren, per part del SIGMA, el seu director David Llongarriu i la tècnica responsable de residus Anna Buxó, que acompanyaren a la resta de tècnics a veure el funcionament del sistema de recollida de deixalles.
Recordem que a la Garrotxa actualment hi ha 18 municipis en els que el sistema de recollida de deixalles es fa a partir de contenidors intel·ligents activats mitjançant una targeta personal. Aquest sistema permet identificar el productor de les deixalles i mesurar la generació dels diferents tipus de residus, amb el que els ajuntaments podran aplicar una taxa més justa pel servei de recollida i tractament d’escombraries.
Els tècnics de l’Agència de Residus de Catalunya s’interessaren especialment en com ha estat aquest procés d’implantació als diferents municipis i quins han estat tant els factors d’èxit com els crítics. Des del SIGMA se’ls explicaren les característiques tècniques dels dispositius instal·lats, la campanya de comunicació i distribució de targetes que realitzada, l’aplicació TRIEM pel telèfon mòbil i els nivells de selecció aconseguits fins al moment. També es visitaren els contenidors tancats instal·lats en diferents nuclis de la comarca.
Durant la visita també es parlà de les línies a seguir de cara al futur, especialment pel que fa referència al disseny i creació d’un model de taxa justa. En aquest sentit des del SIGMA s’explicà l’Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals, que els ajuntaments han aprovat recentment i que estableix els drets i deures dels ciutadans en relació al servei de gestió de les deixalles, i els treballs que s’estan realitzant per establir una taxa d’escombraries més justa, vinculada a la generació de deixalles i que bonifiqui una correcta selecció, tant a nivell domèstic com pel que fa a les activitats empresarials.