Punt informatiu sobre el mosquit tigre al mercat d’Olot

12 de juliol de 2023

Un any més l’Ajuntament d’Olot porta a terme actuacions de prevenció contra el mosquit tigre amb l’objectiu de controlar-ne la seva presència a la ciutat i oferir a la ciutadania el coneixement i les recomanacions possibles per ajudar a frenar la seva proliferació.

Per això, aquest dilluns 10 de juliol i el proper 7 d’agost s’instal·larà un punt informatiu a la plaça Rector Ferrer a on professionals del servei de control de mosquits, contractats pel Dipsalut, faciliten la informació necessària als ciutadans pel coneixement de l’espècie i la prevenció. També s’aprofita aquest punt d’informació per proporcionar gratuïtament als hortolans tela mosquitera per tapar els bidons.

El mosquit tigre és una espècie invasora que causa molèsties a la població degut a l’elevat nombre de picades i que, a més, pot ser agent transmissor d’algunes malalties com les produïdes pels virus del Chikungunya, Dengue i Zika. La seva incidència depèn de la presència d’aigua, ja que pon els ous en recipients que contenen aigua i on les seves larves poden créixer.  

Les seves larves es poden desenvolupar en qualsevol recipient que contingui aigua i al llarg d’uns set dies. El mosquit pon ous i es desenvolupa en espais petits amb aigua estancada. No els agrada posar els ous en aigües en moviment ni en masses grans d’aigua. El clima i les hores de llum solar són més factors que condicionen el cicle vital del mosquit. Se’n poden trobar actius des de començament de maig fins a final d’octubre, però segons les temperatures aquest període pot variar.

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit: per el seu control el més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer.

Actuacions per al seu control

El mosquit es va detectar a Olot per primera vegada l’any 2013 i, des d’aleshores, es realitzen actuacions encaminades a controlar-ne la presència i reduir-ne les molèsties:

  • Aplicar un tractament biològic als embornals i altres punts d’acumulació d’aigua dels espais públics de la ciutat per limitar el creixement de larves de mosquit a través d’una empresa especialitzada.
  • Instal·lar un punt informatiu, en col·laboració amb el Dipsalut, al mercat setmanal.
  • Proporcionar als hortolans de la ciutat, de forma gratuïta, tela mosquitera per cobrir els bidons i altres recipients que continguin aigua i puguin actuar com a punt de cria del mosquit. Les persones interessades cal que es dirigeixin al Consorci SIGMA, a la carretera de Riudaura 94 d’Olot.
  • Comunicar bones pràctiques i mesures preventives a través de les xarxes socials.