S’agilitza l’obertura de les activitats econòmiques a Olot

8 de maig de 2018

L’aplicació de la llei de simplificació de l’activitat administrativa i els canvis organitzatius de l’Ajuntament i SIGMA fan possible que la tramitació de les obertures de petit i mitjà comerç sigui molt més àgil. L’obertura és immediata i s’ha reduït el temps d’espera per obtenir la llicència ja que els tècnics municipals realitzen la visita de control al nou establiment dins el mateix mes en què l’inici de l’obertura.

L’agost de 2015 va entrar en vigor la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Amb l’objectiu de garantir la transparència i estandardització a tot el territori, s’ha unificat els criteris a l’hora d’iniciar una activitat innòcua o de baix risc a a tots els municipis de Catalunya. Això ha suposat, entre altres aspectes, que la persona interessada en obrir un negoci no ha d’esperar la resposta de l’Administració sinó que pot iniciar l’activitat en el mateix moment en què la comunica.

El regidor de Progrés Econòmic, Estanis Vayreda, ha explicat que “la introducció de la Llei i els canvis organitzatius que s’han introduït a nivell municipal han permès que s’hagi escurçat de forma important el termini de resolució d’un expedient”. En aquests moments i, de mitjana, des del moment en què una persona presenta una sol.licitud d’obertura d’un negoci a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot i fins que es realitza la inspecció de l’activitat ha passat, com a molt, 30 dies (amb l’ordenança municipal anterior era d’un mínim de 3 mesos fins que s’obtenir la llicència per iniciar l’activitat). A més, segons Vayreda, “amb el nou règim de comunicació, l’emprenededor pot iniciar l’activitat des del primer moment en què presenta la sol.licitud”. Tècnics municipals són els encarregats de comprovar, a posterior, que el negoci compleixin les condicions (obres i requisits) que el titular li ha notificat. Es tracta d’inspeccions que, en el cas de l’Ajuntament d’Olot i des del desplegament d’aquest nou sistema, no han significat cap sanció.

La nova normativa també ha permès una simplificació administrativa ja que, d’una banda, redueix la presentació de declaració de la documentació responsable que ha d’aportar l’emprenedor i, de l’altra, s’accelera la resolució dels expedients. Durant l’any 2015 van entrar a l’Ajuntament d’Olot un total de 136 expedients, el mateix número que al 2016 mentre que al 2017 han estat 155.

Pel que fa a la tipologia, es consolida la tendència dels últims anys d’obertura de comerç petit i de mitjanes dimensions. El sector comercial representa bona part de les noves activitats ja que, al llarg del 2017, s’han obert un total de 96 nous negocis a la ciutat, bona part dels quals al nucli antic. El 70% de les comunicacions noves obertures corresponen al sector serveis i el 21% al comercial seguit de l’industrial (7%) i l’agropecuari (2%). Si bé entre els anys 2012 al 2015 l’obertura de nous comerços havia experimentat una pujada en relació a altres períodes (amb una mitjana de 120 establiments nous cada any) amb l’arribada al 2016 les noves obertures es mantenen per sobre del centenar.

Per incentivar l’obertura de noves activitats, l’Ajuntament d’Olot ha aprovat bonificacions fiscals: de fins a un 95% en l’obertura i trasllat de tot tipus d’activitats si l’establiment amb superfície màxima de 500 m2 útils, s’obre en el Nucli Antic i Sant Miquel i fins a un 50% a la resta de la ciutat.