Presentació de resultats de les proves de recollida de residus

10 de març de 2020

L’any 2017,  el Consell Comarcal  de la Garrotxa, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya, va fer un estudi dels diferents sistemes de recollida selectiva actualment en funcionament al nostre país. Després de provar diferents sistemes de recollida a quatre nuclis de la Garrotxa, el sistema que va generar més consens entre els alcaldes garrotxins va ser el sistema de contenidors d’accés restringit accessibles només amb targeta identificativa i codis QR a les bosses.

El passat mes de juny, als municipis d’Argelaguer i Santa Pau (nucli de Can Blanc) es van implantar dues noves proves pilot amb contenidors d’accés restringit. A Santa Pau, a part dels contenidors d’envasos lleugers, matèria orgànica i fracció resta, també es va instal·lar un contenidor tancat de paper i cartró a cada àrea de recollida.

Sis mesos després de la implantació d’aquesta prova pilot, els tècnics del SIGMA han fet balanç dels resultats obtinguts, un balanç positiu, perquè s’ha arribat a una recollida selectiva superior al 65% en ambdós municipis. Aquesta xifra dona compliment als objectius fixats pel 2035 establerts per la Comissió Europea. Els percentatges establerts per Europa són d’obligat compliment.

Avui podem saber que a Argelaguer el 91% dels usuaris són domèstics i només el 9% són activitats. Aquests sistemes d’identificació han permès conèixer l’ús real que fa un usuari sobre els contenidors i també la qualitat dels residus recollits. En quant a quins contenidors s’han utilitzat més, el 72% dels usos han estat en contenidors de recollida selectiva (matèria orgànica i envasos lleugers) i el 28% en contenidors resta. Un 27% dels usuaris domèstics a Argelaguer no fan ús del servei, la majoria dels quals són habitatges buits o segones residències.

En relació a Santa Pau (barri de Can Blanc), el 96% dels usuaris són domèstics i el 4% són activitats. En aquest cas, els contenidors de selectiva també són els que han registrat més activitat, amb un 81% dels usos, enfront d’un 19% dels contenidors de resta. L’increment respecte d’Argelaguer es deu a que a Santa Pau també s’ha tancat el contenidor de paper i cartró. A diferència d’Argelaguer, només un 6% des usuaris domèstics no fan ús del servei (3% correspon a habitatges buits i segones residències).

Amb l’anàlisi d’aquestes dades, i amb la informació que ofereix aquest sistema, els tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA es plantegen el disseny d’un nou model de taxa de gestió de residus més justa, diferenciant a aquells ciutadans i ciutadanes que fan una gestió correcta i responsable dels residus que generen, implantant un pagament per generació, tal i com fa temps que reclama aquella part de la població que gestiona els residus de forma correcte.