Es presenta l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa 2018

15 de juny de 2018

Aquest dijous 14 de juny s’ha presentat la cinquena edició de l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa, una publicació anual que, a través de dades objectives i informes sectorials de múltiples agents de la comarca, realitza un anàlisi exhaustiu de la realitat de la Garrotxa en els àmbits social, econòmic i mediambiental.

Com el darrer any, són quatre les entitats d’àmbit públic han treballat per garantir la continuïtat del projecte: DinàmiG – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA; el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A més, la coordinació del projecte ha comptat amb l’assistència tècnica de 15 entitats, tant públiques com privades que, a través de la seva visió, han permès assolir una imatge polièdrica de la realitat de la comarca.

Les 56 pàgines que conformen l’Observatori inclouen una gran quantitat d’informació que es caracteritza per l’objectivitat de les dades i el treball en xarxa d’impulsors i col·laboradors, que ha permès obtenir una visió transversal de la comarca. A la pàgina web també es poden consultar els informes sectorials que permeten aprofundir sobre cada un dels àmbits.

La cinquena edició de l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa torna a incorporar les dades de l’estudi de l’Associació d’Empresaris ADEPG sobre la competitivitat de les comarques catalanes. Aquest estudi situa la nostra comarca en la posició 14, sobre el total de les 42 comarques catalanes. Aquest resultat, un punt superior al de l’any passat, confirma la bona
línia de treball en sostenibilitat social i mediambiental del model de desenvolupament de la nostra comarca.

Entre les dades més destacades que recull l’Observatori sobresurt l’important dinamisme de l’economia comarcal, amb un PIB al 2016 de 3,9%, el que es tradueix en un tercer any consecutiu de creixement. La Garrotxa, en relació a la variació interanual del PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. Durant 2017, construcció i indústria han estat els sectors amb major creixement al territori, que contrasta amb una certa desacceleració del sector serveis (del 3 al 2,2%). L’hostaleria a la Garrotxa continua en expansió, amb un creixement d’un 3,7% interanual. Aquest creixement del teixit productiu es tradueix en una millora en l’ocupació, tornant als nivells d’ocupació anteriors a la crisi econòmica. Amb una taxa d’atur del 7,8% a finals de 2017, la Garrotxa es troba 4 punts per sota de la mitjana catalana.

En l’àmbit social, l’envelliment de la població garrotxina torna a ser una de les principals característiques que generen reptes de futur a les administracions i entitats, com la dependència i l’autonomia. També destaca la diversitat de la població de la comarca, amb 93 nacionalitats i més de 60 llengües presents al territori.

L’objectiu d’incrementar la taxa de reciclatge (que actualment es troba al 45%) i reduir la generació de residus a la comarca, centra la branca mediambiental de l’Observatori, que també destaca la qualitat de l’aigua, que es considerada bona o molt bona en un 59% dels punts mostrejats als cursos fluvials de la Garrotxa.

En resum, els diferents informes de l’Observatori ofereixen un retrat integral de la comarca, amb una visió d’aspectes tant variats com el comportament econòmic, l’estructura productiva, el mercat de treball, el comerç exterior, el turisme, la població, els serveis socials, l’educació, els estudis universitaris, la sanitat, la llengua, la seguretat, l’habitatge, la cultura, els esports, el medi
ambient, la climatologia, l’aigua, el territori, la gestió del medi natural, els residus i la mobilitat.

Podeu consultar tota la documentació a: www.observatorigarrotxa.cat