Olot reforça la campanya “AIXÍ NO!”

9 de setembre de 2020

En el ple de dijous passat, l’Ajuntament d’Olot va aprovar de forma inicial l’actualització de l’Ordenança de Recollida de Residus. El text, que ha permès posar al dia el de 2005,  contempla un enduriment de les sancions lleus amb multes de fins a 600 euros.

De forma paral·lela a la tasca educativa i campanyes de sensibilització que l’Ajuntament d’Olot porta a terme habitualment, amb l’inici d’aquest mes de setembre es reforça l’”AIXÍ NO”. Es tracta de la campanya sensibilització que té per objectiu de fomentar l’ús del servei gratuït de recollida d’andròmines i evitar l’abandonament de mobles i trastos vells al carrer. Amb la col·locació d’adhesius amb el missatge “AIXÍ NO!”, s’indicaran els materials que han estat abandonats a la via pública sense avís previ. Amb aquesta acció es pretén evidenciar les conductes incorrectes i evitar que aquestes proliferin. 

L’any 2018 l’Ajuntament d’Olot va impulsar per primera vegada la campanya que, fins al moment, ha editat més de 2.500 cartells adhesius. Paral·lelament, s’han treballat amb diferents entitats de veïns i s’ha informat d’aquesta campanya en positiu amb el material divulgatiu “AIXí Sí!”, que explica acuradament quina és la gestió correcta dels voluminosos.

En aquests moments s’estan planificant inspeccions a les zones on s’han detectat més abandonaments de trastos per tal de determinar els propietaris i poder-los sancionar. També es faran actuacions puntuals, en comunitats  o en alguns carrers on habitualment apareguin  trastos abandonats, mitjançant el bustiatge de materials informatius o enganxant cartells als portals de les escales, en aquest cas l’AIXÍ SI!  explica com fer ús del servei de recollida de voluminosos. També s’estudiarà la possibilitat de col·locar càmeres de vigilància en alguns punts de la ciutat.

Com funciona el servei de recollida de voluminosos

El  servei recollida de voluminosos està dissenyat per a millorar i facilitar el reciclatge i la correcta gestió de les andròmines i materials voluminosos dels particulars. Poden utilitzar aquest servei tots els ciutadans que tinguin necessitat de desfer-se de materials voluminosos en petites quantitats i que ho sol·licitin prèviament a través del telèfon de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot 972279101 o bé al SIGMA al 972274871.

Els residus que  es poden recollir amb aquest servei són:

  • Material voluminós de difícil transport per part dels particulars: mobles, electrodomèstics i trastos vells entre d’altres.
  • Objectes domèstics que pel seu pes o volum no poden accedir als serveis de recollida a través de contenidors o deixalleries mòbils.

El servei de recollida de voluminosos no es fa càrrec de:

  • Materials voluminosos de procedència industrial, comercial o de petits tallers.
  • Materials voluminosos produïts per particulars que suposin la neteja o desembaràs de locals o cases.
  • Deixalles com runes o residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis, medicaments, etc.) que cal dur a la deixalleria i aquells residus que es poden llençar als contenidors de la via pública.
  • El servei no és objecte de la recollida de voluminosos procedent del buidatge d’habitatges, que cal fer-ho de forma particular.

Durant el 2019 es van imposar un total de 45 sancions per diferents temes relacionats amb residus. En els 4.140 serveis realitzats durant l’any passat es van recollir 325 tones de voluminosos. D’aquestes, 1.891 (el 45,68%) es van recollir a través de cites prèvies de veïns i veïnes de la ciutat. 2.249 (el 54,32%), van ser actuacions per a retirar trastos abandonats sense previ avís. A més, per oferir una resposta més ràpida i reduir el temps d’espera, s’ha incrementat el nombre de recollida de voluminosos (de 30 sortides a la setmana s’ha passat a 45).