Les persones que tenen aus de corral han de comunicar aquesta activitat

1 de març de 2022

La Generalitat de Catalunya ha informat que les darreres setmanes s’han detectat 3 focus del virus d’Influenza Aviar d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus silvestres a Catalunya (dos al Segrià i un a l’Alt Empordà). Arran d’aquesta situació, s’insta a tots els i les particulars que tenen aus de corral per a l’autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Consum.

El Servei de Prevenció en Salut de Benestar Animal ha sol·licitat la col·laboració del Cos d’Agents Rurals per tal de cercar particulars amb tinença d’aus de corral no registrades, als quals s’ha informat de la necessitat de registrar les gallines.

Mitjançant aquesta cerca, s’estan localitzant nombroses explotacions d’aus de corral d’autoconsum encara no registrades. Per aquest motiu, es recorda a la ciutadania la importància i l’obligació de notificar l’existència i qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita del virus de la grip aviar (IAAP H5N1) l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influència aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Cal reforçar també les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres:

  • impedir l’accés d’aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus de corral
  • no subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors
  • netejar i desinfectar periòdicament el corral i els utensilis
  • gestionant correctament la gallinassa i les baixes.

Per a més informació, les persones que tenen aus de corral per a l’autoconsum poden contactar amb l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Consum i consultar el fulletó informatiu.