El director de l’Agència Catalana de l’Aigua visita la Garrotxa

22 de març de 2022

El passat dimecres, la Sra. Anna Barnadas, Secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, acompanyada del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Sr. Samuel Reyes, van visitar la Garrotxa per reunir-se amb els alcaldes de la comarca. La reunió s’efectuà a Can Trona, a la Vall d’en Bas i tingué com a objectiu explicar la planificació de l’ACA pels pròxims anys. Concretament es va exposar la transcripció a la comarca de la Garrotxa del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu programa de mesures, tercer cicle de planificació (2022-2027).

Les mesures rellevants en relació a la gestió de l’aigua a la Garrotxa són:

  • Canvis en la delimitació de les masses d’aigua per tal d’ajustar-les millor a la realitat i necessitats de gestió, principalment pel que fa a les aigües subterrànies, i també petits canvis en les masses d’aigua superficials
  • L’estat de les aigües subterrànies i superficials
  • La disponibilitat d’aigua com a recurs
  • La demanda d’aigua i les extraccions
  • El sanejament de les aigües

Podeu consultar més informació sobre la gestió de l’aigua a la Garrotxa al següent document DOCUMENT DE CONSULTA