La teva mascota, la teva responsabilitat

7 de març de 2023

Durant aquest mes de març, coincidint amb l’obertura del primer parc d’esbarjo per a gossos a la ciutat, l’Ajuntament d’Olot ha iniciat una nova campanya informativa per incidir i donar a conèixer l’Ordenança de Control i Tinença d’Animals de Companyia i recordar als propietaris d’animals de companyia les seves obligacions envers els animals.

‘Tu n’ets responsable! La teva mascota. La teva responsabilitat’ és el nom de la nova iniciativa que convida a fer una reflexió sobre la tinença responsable d’animals de companyia; combatre l’incivisme i millorar la convivència ciutadana.

“Són amics, companys i membres de la teva família. Estimar-los és cuidar-los i també ser-ne responsable”, es menciona i destaca des de l’Ajuntament d’Olot en el conjunt d’elements informatius que es poden consultar al web del consistori, a les xarxes socials i altres canals de comunicació. La voluntat és fer incís en la necessitat d’una tinença responsable dels animals, donant-los-hi l’assistència i cura necessària i ajudant a mantenir una bona convivència a tota la ciutat. Amb dades de finals del 2022, Olot té registrats 3.440 animals de companyia.

La campanya fa especial incidència en la necessitat que l’animal estigui degudament identificat i censat així com de la importància de respectar aspectes de convivència com treure a passejar el gos amb corretja o recollir-ne els excrements de la via pública. “Hem considerat oportú posar en marxa aquesta campanya perquè, tot i que la majoria dels ciutadans i ciutadanes fan les coses bé, també hem detectat que hi ha altres situacions que cal corregir per potenciar una millor convivència”, assenyala el regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona. 

A continuació, es fa un breu resum dels aspectes clau a tenir en compte de l’Ordenança de Tinença Responsable d’Animals de Companyia.

Per una tinença responsable:

– Identificar amb microxip

– Registrar

– Cuidar

– Responsabilitzar-se

Què cal fer?

Quan el portis a passejar recorda:

– Porta’l lligat

– Assegura’t que porta placa identificadora

– No el portis a zones d’esbarjo infantil

– Recull les seves defecacions

Si disposes d’un gos potencialment perillós:

– Cal disposar de llicència municipal per a la seva tinença i conducció. Aquesta llicència cal renovar-la cada cinc anys i cal portar-la a sobre en tot moment quan es tingui el gos. La Llicència es pot gestionar a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot.

– Els menors d’edat no poden portar-los

– No es pot portar més d’un d’aquesta tipologia d’animals, per persona

– Han de disposar de morrió i anar lligats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres

Les races de gossos potencialment perillosos a Olot són:

Akita Inu

Bullmastiff

Dòberman

Dog argentí

Dog de Bordeus

Fila brasiler

Mastí napolità

Pit bul terrirer

Presa canari

Rottweiler

Staffordshire bull terrier

Terrier de Staffordshire Americà

Tosa japonès (Tosa Inu)

L’Ordenança de Control i Tinença d’Animals de Companyia, actualitzada l’any 2019, preveu un seguit de sancions en cas d’infraccions:

– Portar un gos per la via pública sense lligar: 100 €

– No tenir l’animal identificat amb microxip: 150 €

– No tenir l’animal censat: 150 €

– Embrutar la via pública amb defecacions d’un animal: 100 €

– Permetre la presència d’animals en zones de joc infantil: 50 €

Primer parc de gossos d’Olot

Ubicat vora riu entre el carrer Josep Maria Folch i Torres i la Ronda Fluvià, es tracta d’un espai de 1.000 metres quadrats totalment delimitat perquè els animals hi puguin córrer lliurement, interactuar, relacionar-se i, fins i tot, entrenar amb elements d’agilitat. El parc de gossos disposa d’una doble sortida de seguretat i també compta amb una zona reservada per als animals amb problemes de socialització o que es trobin en període d’aprenentatge.

Tal com detalla el regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona, la nova zona d’esbarjo ha rebut una molt bona acollida en aquests primers dies de funcionament. S’hi pot accedir directament des del carrer Folch i Torres a través d’una nova rampa. L’espai compta amb font doble, bancs, il·luminació i vegetació baixa autòctona.