La Garrotxa, amb la setmana internacional del compost

10 de maig de 2022

Durant la primera setmana de maig s’ha celebrat la Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week), una cita anual en diferents països per informar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com s’ha d’utilitzar i quins són els seus beneficis. A cada edició de l’ICAW es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. Enguany, el lema que acompanya la campanya, ha estat “el compost: per a la regeneració del sòl”.

L’aplicació de compost incrementa la salut del sòl, donant lloc a cultius més sans i rics en nutrients. Gràcies a la matèria orgànica que aporta, es beneficia la regeneració del sòl i s’incrementa el segrest de carboni. El cicle de la matèria orgànica i l’aplicació al sòl del compost afavoreixen l’economia circular i la lluita  contra el canvi climàtic.

El compost aporta molts beneficis als nostres sòls, contribueix a l’increment de l’activitat biològica, la biodiversitat, millora la fertilitat, l’estructura i retenció hídrica, prevenint així la seva erosió i degradació.

En motiu d’aquesta Setmana Internacional del Compost, diferents ens locals, entitats i sector agrari han organitzat activitats arreu del territori català, per promoure la valorització dels residus orgànics i els beneficis del compostatge. A la  Garrotxa, aprofitant les infraestructures de deixalles existents com les deixalleries fixes i mòbils i la planta de compostatge, s’ha promogut l’ús del compost generat a la comarca, facilitant-ne a tots els ciutadans per l’adob dels seus horts, jardins i plantes.

S’han establert punts de recollida a les deixalleries mòbils de la comarca (que s’han mogut per la Vall de Bianya, Argelaguer, Les Planes d’Hostoles, Maià de Montcal, Tortellà, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts i Montagut i Oix); la Deixalleria comarcal; la Planta de Compostatge i a l’espai habilitat a tal efecte al davant de l’Ajuntament d’Olot

El compostatge a la Garrotxa.

En relació al compostatge a la comarca, destaca que cada ciutadà de la Garrotxa selecciona de mitjana, diàriament, 0,18 quilos de matèria orgànica, xifra que està per sobre els 0,15 quilos de nivell mitjà a Catalunya. Durant el 2021 es van generar unes 3.750 tones de matèria orgànica, que van ser tractades a la planta de compostatge.

La matèria orgànica està formada per restes de la preparació del menjar, restes sobrants de menjar i aliments en mal estat i restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.). Després de ser dipositat al contenidor marró, el material recollit és traslladat a la planta de compostatge comarcal, en funcionament a Olot des de fa 17 anys, on es realitza el tractament corresponent, que consisteix en la descomposició d’aquest residu controlant les condicions de temperatura, oxigen i humitat.

Aquesta planta es caracteritza per la capacitat de tractar tant la matèria orgànica com els fangs procedents de les depuradores públiques.

Durant tot l’any, la Planta de Compostatge de la Garrotxa ofereix compost a totes les persones que hi estiguin interessades. Qualsevol ciutadà pot recollir compost de forma totalment gratuïta acudint directament a la planta, que està oberta diàriament de 9:00h a 18:00 hi els dissabtes de 9:00h a 12:00h.

Així mateix, si alguna entitat o col·lectiu està interessat en visitar la Planta de compostatge de la Garrotxa i conèixer de primera mà el procés de transformació de la matèria orgànica, pot sol·licitar-ho al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA, trucant al 972 27 48 71 o a través del web www.consorcisigma.org.

Més informació sobre la Setmana Internacional del Compost a https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/valoritzacio_reciclatge/el_compost/icaw/

Activitats inscrites en el global d’activitats de la Setmana Internacional del Compost l’agenda d’activitats