Control de la població de gavians a Olot

19 de maig de 2022

Aquests dies, els tècnics del SIGMA porten a terme tasques de control de la població de gavians a Olot. Des del 2009 que es porten a terme actuacions i, de mitjana, s’han portat a terme unes 30 puncions anuals.

El gavià argentat (Larus michaellis) és una espècie colonitzadora que s’ha anat expandint des de la costa cap a les comarques d’interior. Arran la seva agressivitat durant l’època de cria i a l’hora de protegir els seus nius; aquesta espècie pot generar molèsties als veïns i veïnes i és també durant la seva època de cria que es pot intervenir per a realitzar un control de la població de l’espècie i evitar el seu increment.

Una de les tècniques més habituals és la punció dels ous durant els primers estadis d’incubació, de manera que no arribin a la desclosa dels polls. A més de controlar la natalitat, s’eviten també les molèsties pel comportament agressiu dels adults quan neixen les cries.

Col·laboració ciutadana, eina clau en el control de la presència de gavians

Tenint en compte la importància de poder controlar el màxim de nius possibles i la dificultat de poder fer una cerca exhaustiva pels teulats de la ciutat, els avisos ciutadans esdevenen una eina clau per conèixer la ubicació de nous nius. Per aquest motiu, si es té informació al respecte, es recomana contactar amb el Consorci SIGMA al telèfon 972 27 48 71.

Paral·lelament, a part de les tasques que realitza l’Ajuntament d’Olot es recomana un seguit de pautes per a la ciutadania:

• En aquelles zones amb presència de gavià, és important revisar les teulades i mantenir-les netes i en bon estat.

• Per evitar que els gavians s’estableixin en teulades o terrasses, es poden instal·lar elements com punxes o filats tensats que actuïn com a barrera física.

• Cal evitar l’accés dels gavians a les deixalles orgàniques com contenidors oberts o acumulacions de restes de menjar a l’exterior.

• En qualsevol moment, els tècnics municipals poden assessorar sobre les mesures més adients per dur a terme en cada cas.

Per més informació es pot consultar aquest tríptic informatiu.