Control de la població de gavians a Olot

12 d'abril de 2024

El gavià argentat (Larus michaellis) és una espècie d’au colonitzadora que s’ha anat expandint des de la costa cap a les comarques d’interior. Arran la seva agressivitat durant l’època de cria a l’hora de protegir els seus nius; aquesta espècie pot generar molèsties als veïns i veïnes.

Durant l’època de cria es pot intervenir per controlar la població d’aquesta espècie i evitar-ne l’increment. Una de les tècniques més habituals per a controlar l’espècie és la punció dels ous durant els primers estadis d’incubació, de manera que no arribin a la desclosa dels polls. D’aquesta manera, a més de controlar la natalitat, s’eviten també les molèsties pel comportament agressiu dels adults.

Des del 2009 els tècnics del SIGMA porten a terme tasques de control de la població de gavians a Olot.

Davant la dificultat de poder fer una cerca exhaustiva pels teulats de la ciutat, en cas de detectar possibles nius és clau avisar als tècnics responsables.

La col·laboració ciutadana, una eina clau en el control de la presència de gavians

Tenint en compte la importància de poder controlar el màxim de nius possibles i la dificultat de poder fer una cerca exhaustiva pels teulats de la ciutat, els avisos ciutadans esdevenen una eina clau per conèixer la ubicació de nous nius. Per aquest motiu, si es té informació al respecte, es recomana contactar amb el Consorci SIGMA al telèfon 972 27 48 71.

Paral·lelament, a part de les tasques que realitza l’Ajuntament d’Olot es recomana un seguit de pautes per a la ciutadania:

• En aquelles zones amb presència de gavià, és important revisar les teulades i mantenir-les netes i en bon estat.

• Per evitar que els gavians s’estableixin en teulades o terrasses, es poden instal·lar elements com punxes o filats tensats que actuïn com a barrera física.

• Cal evitar l’accés dels gavians a les deixalles orgàniques com contenidors oberts o acumulacions de restes de menjar a l’exterior.

• En qualsevol moment, els tècnics municipals poden assessorar sobre les mesures més adients per dur a terme en cada cas.

Per més informació es pot consultar aquest tríptic informatiu.