Comencen els treballs d’obertura de franges de protecció contra incendis

13 de gener de 2022

El passat mes de juliol, un mes després de la sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa, es va aprovar definitivament el Projecte executiu de les franges de protecció perimetrals dels nuclis dels municipis de la Garrotxa. Aquest projecte dona compliment al que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal. El projecte definitiu, que es troba penjat al web del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA, estableix les especificitats per a cada nucli de població de la comarca.

Les franges de protecció perimetral tenen una doble funció. D’una banda, serveixen per mitigar l’acció d’un foc provinent de la zona forestal per  facilitar les tasques d’extinció i, d’aquesta manera, salvaguardar els nuclis habitats i les persones. De l’altra, aquestes franges han de prevenir l’avanç d’un incendi originat dins mateix d’un nucli habitat i evitar-ne la propagació cap a la massa forestal.

El projecte aprovat a la Garrotxa estableix,  principalment, la implementació d’una franja perimetral de protecció de com a mínim 25 metres d’amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, al voltant de tots els nuclis habitats de la comarca. Tot i que la Llei determini que els subjectes obligats a realitzar els treballs necessaris són els habitants dels nuclis i les urbanitzacions, en el cas de la Garrotxa, és el Consell Comarcal qui finança i executarà i l’obertura de les franges, actuacions que es duran a terme al llarg del primer trimestre de 2022. Posteriorment, els ajuntaments participaran en el manteniment d’aquestes franges.

Abans d’iniciar els treballs, que han començat aquesta setmana a la ciutat d’Olot, des del Consell Comarcal de la Garrotxa s’han realitzat els contactes amb tots els propietaris afectats pel projecte i s’han dut a terme sessions informatives per explicar les tasques que es realitzaran i resoldre qualsevol dubte dels propietaris i veïns.

Els treballs continuaran la setmana vinent a Les Planes d’Hostoles i continuaran per Mieres, Besalú i la Vall d’en Bas fins completar els vint-i-un municipis de la Garrotxa.