Com actuar davant el bernat marbrejat

4 d'octubre de 2021

El bernat marró marbrejat és un insecte d’origen asiàtic que es va detectar a Europa per primera vegada el 2004. Des d’aleshores, s’ha anat propagant pel territori europeu. A Catalunya es va detectar inicialment a Girona el 2016 i, progressivament, s’ha anat estenent per nombroses comarques. El 2019 l’insecte va aparèixer a diversos municipis de la Garrotxa i el 2020 ja es va detectar en grans concentracions a diferents barris d’Olot.

Es tracta d’un animal inofensiu per a les persones i animals domèstics però al ser una espècie amb una gran capacitat invasora se’l considera potencialment perjudicial perquè s’alimenta d’una gran varietat de plantes, afectant principalment el sector agrícola i els espais verds urbans. Durant la tardor i l’hivern pot crear molèsties i alarma entre la població degut a què es concentra en grans quantitats dins dels edificis i pot desprendre olors desagradables com a mecanisme de defensa.

De moment no es poden fer intervencions de control de la plaga al medi natural ja que no hi ha cap tractament específic per aquest insecte i s’afectaria la biodiversitat de l’entorn. El Departament d’Agricultura de la Generalitat informa que les mesures més eficaces de control i prevenció dins dels edificis, són la instal·lació de mosquiteres a les finestres i tapar forats exteriors amb malles. Els insecticides habituals tenen poca eficàcia per a eliminar-los i la millor opció per a controlar la seva presència és aspirar-los i eliminar-los físicament o introduir-los en un recipient amb aigua i sabó.