Campanya de prevenció del mosquit tigre a la ciutat d’Olot

22 d'agost de 2017

L’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat a Dipsalut la instal·lació d’una parada informativa sobre el mosquit tigre. Coincidint amb la celebració del mercat setmanal, tècnics del Servei de Control de Mosquits s’han desplaçat fins a la Plaça Rector Ferrer per sensibilitzar la població de mesures preventives que es poden aplicar per evitar la proliferació del mosquit tigre.

El mosquit es va detectar a la ciutat per primera vegada l’any 2013 i des d’aleshores s’han anat realitzant un seguit d’actuacions encaminades a controlar la presència del mosquit i reduir-ne així les molèsties. L’any 2015, es va instal·lar per primera vegada un punt informatiu a la ciutat i al 2016 s’hi va ubicar en dues ocasions.

Altres actuacions que s’han realitzat des de l’Ajuntament, a través dels serveis tècnics del SIGMA, són:

  • Des de l’any 2015, es contracta el servei d’una empresa especialitzada en el control de plagues per a realitzar un tractament biològic per limitar el creixement de larves de mosquit als embornals de la via pública.
  • Es distribueix gratuïtament, a tots els hortolans de la ciutat que ho sol·licitin, tela mosquitera per tal de tapar els bidons d’aigua que puguin tenir als seus horts. L’any 2016 es va facilitar tela per cobrir 380 bidons i fins a data d’avui, al llarg del 2017, s’ha lliurat tela per cobrir 110 bidons més.

Si bé el mosquit tigre comença a estar actiu a partir del mes de maig, a mesura que avança l’estiu augmenta la població d’aquest insecte, essent els mesos d’agost i setembre quan més molèsties pot causar.