Balanç dels primers sis mesos de recollida d’agulles i xeringues

22 de maig de 2019

Els contenidors es troben a la deixalleria comarcal i a les deixalleries mòbils de tots els municipis de la comarca, inclòs Olot.

La generació d’agulles i objectes punxants procedents de tractaments de salut fets per particulars als seus domicilis és una realitat que va en augment. Fins ara, aquests residus generats per particulars no disposaven d’una xarxa específica per a la seva recollida, fet que complicava molt la seva gestió.

Davant aquest escenari, la Generalitat de Catalunya va impulsar un pla de recollida d’agulles i punxants a les deixalleries, sempre que aquests residus tinguin el seu origen en usos particulars (s’exclou aquí la recollida a hospitals o laboratoris, que tenen una xarxa de recollida específica).

Des del passat mes de novembre a la comarca de la Garrotxa s’està duent a terme una prova pilot per recollir aquest tipus de residus a les deixalleries. Els ciutadans que realitzin algun tipus de tractament domiciliari que impliqui l’ús d’agulles, xeringues, llancetes i altres elements punxants han d’emmagatzemar el material generat en un recipient rígid i estanc, de plàstic (per exemple, ampolles d’aigua petites, de refresc o detergent) i aquest recipient el poden dipositar als contenidors específics homologats per a la recollida de residus sanitaris, ubicats a la deixalleria comarcal i a la deixalleria mòbil que fa la seva ruta pels diferents municipis de la comarca, inclòs Olot. Aquests contenidors estan identificats amb el text “Agulles i punxants”, amb la resta de residus especials.

Des de l’inici de la prova pilot s’han recollit 13 quilos d’aquest material, xifra que es considera positiva i que des del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa es confia que continuï en augment, doncs la utilització d’aquest circuit per part dels ciutadans dona garantia de gestió i tractament a un tipus de residu molt sensible.

Consulta  els  horaris  de  les  diferents  deixalleries  mòbils  al  web  del  SIGMA

Deixalleria comarcal: Ctra. de les Feixes sn, Olot. Telèfon 972276427. Horari de dilluns a divendres, de 9h a 13h i de 15h a 19h. Dissabtes, de 10h a 18h.