Nova campanya de control de la població de gavians

12 d'abril de 2021

El gavià argentat (Larus michaellis) és una espècie colonitzadora que s’ha anat expandint des de la costa cap a les comarques d’interior. La seva presència a la ciutat d’Olot és cada any més important i genera molèsties als veïns i veïnes pels seus crits i l’agressivitat de les parelles adultes quan protegeixen els seus nius.

A partir dels mesos de març i abril comença la seva època de cria i és en aquest moment que es pot intervenir per a realitzar un control de la població de l’espècie.

Un any més, des de SIGMA, es realitzen actuacions en matèria de control de gavians a la ciutat encaminades a evitar-ne el seu increment. Una empresa especialitzada aplica la tècnica de punció dels ous durant els primers estadis d’incubació, de manera que no arribin a la desclosa dels polls. A més de controlar la natalitat, s’eviten també les molèsties pel comportament agressiu dels adults quan neixen les cries.

A Olot ja es van realitzar les primeres actuacions de control l’any 2009 i s’hi ha anat portant a terme fins a data d’avui. Així, els darrers anys s’ha realitzat una mitjana de 30 puncions anuals. Tot i aquest esforç de control, la població d’aquesta au ha anat en augment.

Tenint en compte la importància de poder controlar el màxim de nius possibles, i la dificultat de poder fer una cerca exhaustiva pels teulats de la ciutat, els avisos ciutadans esdevenen una eina molt valuosa per conèixer la ubicació de nous nius. Per aquest motiu, si és té informació al respecte, cal adreçar-se al Consorci SIGMA, telèfon 972274871.

Les tasques que realitza l’Ajuntament s’han de veure complementades amb bones pràctiques per part de la ciutadania:

  • En aquelles zones amb presència de gavià, és important revisar les teulades i mantenir-les netes i en bon estat.
  • Per evitar que els gavians s’estableixin en teulades o terrasses, es poden instal·lar elements com punxes o filats tensats que actuïn com a barrera física.
  • Cal evitar l’accés dels gavians a les deixalles orgàniques com contenidors oberts o acumulacions de restes de menjar a l’exterior.

En qualsevol moment, els tècnics municipals poden assessorar sobre les mesures més adients per dur a terme en cada cas.