Nou projete “BiObserva STOP-invasores” a les depuradores de la Garrotxa

21 de maig de 2020

SOREA, companyia gestora del cicle integral de l’aigua, ha iniciat el programa “BiObserva STOP-invasores”, amb l’objectiu de controlar les espècies invasores de flora a les instal·lacions de tractament d’aigua. En aquest cas, les primeres plantes de tractament d’aigua a on s’ha desenvolupat aquesta iniciativa a nivell català han estat les depuradores d’Olot i de Sant Joan les Fonts a la Garrotxa.

La companyia ha anunciat aquest nou projecte amb motiu del Dia Internacional de la Diversitat Biològica, que se celebra el 22 de maig, i està situat en el marc de l’estratègia de Desenvolupament Sostenible (REwater Global Plan 2017-2021) de SOREA.

Aquest programa de control de les espècies de flora exòtica invasora a les instal·lacions tracta d’identificar, valorar el risc per a l’entorn i aplicar protocols d’eradicació i control d’aquestes espècies quan es determini que poden suposar un impacte ambiental. Es realitza a través d’una metodologia i eines digitals pròpies amb tota la informació per identificar i controlar les espècies.  Aquesta informació és pública al web www.biobserva.com/stopinvasoras, a través del qual es contribueix a la sensibilització i coneixement sobre aquesta problemàtica ambiental.

“BiObserva STOP-invasores” s’ha iniciat a les depuradores de la Garrotxa i es desplegarà a les més de 200 instal·lacions gestionades per SOREA i les seves filials durant el 2020.

Actuar davant la pèrdua de la biodiversitat dels ecosistemes:

Les plantes de tractament d’aigua són instal·lacions que compten amb zones verdes en què es poden trobar espècies de flora de creixement ràpid amb gran capacitat de dispersió i invasió, sobretot en medis aquàtics (boscos de ribera, aiguamolls, cursos fluvials, basses temporals…). Per aquest motiu, és necessari aquest programa per actuar davant la pèrdua de biodiversitat d’aquests ecosistemes i contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), específicament l’ODS 15, sobre la pèrdua de biodiversitat, ja que la introducció d’espècies exòtiques invasores en el medi ambient és segona causa mundial de pèrdua de biodiversitat, segons l’ONU.

La responsable de Biodiversitat d’Agbar, Clara Rovira, ha destacat que “el programa ens permetrà integrar aquest aspecte en la gestió operativa de les instal·lacions, fet que contribuirà a la millora de la qualitat dels ecosistemes i beneficiarà la biodiversitat”. I ha assenyalat que “ha estat un repte dissenyar un programa de gestió d’espècies de flora invasora, viable per a totes les instal·lacions, i adreçat a personal sense coneixements previs de botànica”. Agbar ha comptat amb la col·laboració d’experts en botànica i en espècies invasores, així com en eines de ciència ciutadana.

La Garrotxa, pionera en la implantació d’un pla de biodiversitat:

El programa “BiObserva STOP-invasores” s’engloba dins del Pla d’acció de biodiversitat de depuradores de la Garrotxa. Aquest pla pioner va ser definit per SOREA i Aquambiente, juntament amb el Consorci SIGMA, amb l’objectiu d’integrar les plantes de tractament d’aigua dins del seu entorn natural de forma que afavoreixin la seva biodiversitat. També s’hi ha instal·lat hotels d’insectes per a pol·linitzadors, i s’està implantant un projecte de millora de les zones herbàcies a l’EDAR Olot en el marc del projecte de “Millora de la biodiversitat de les pastures del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa” que es porta a terme des del mateix Parc Natural.