Illes de contenidors de reciclatge pels actes festius

9 de febrer de 2024

El Consell Comarcal ha cedit als ajuntaments una illa de contenidors de recollida selectiva de residus, per utilitzar-la en els actes i esdeveniments que es duguin a terme en el municipi, amb l’objectiu d’incentivar i facilitar la separació dels residus i promoure la sensibilització ambiental entre els participants.

Les festes i els esdeveniments públics són una font important de generació de residus, molts d’ells evitables i que cal prevenir, però també dels quals cal fomentar-ne la selecció i el reciclatge.

Aquestes illes tenen 4 contenidors petits degudament senyalitzats i destinats a la separació dels residus de matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró i fracció resta.