Campanya per la tinença responsable d’animals de companyia a Olot

28 d'abril de 2021

Durant aquest mes d’abril les agents cíviques d’Olot recorren tots els barris de la ciutat amb l’objectiu de recordar als propietaris d’animals de companyia les seves obligacions envers als animals. Concretament se’ls informa de la necessitat que l’animal estigui degudament identificat i censat així com de la importància de respectar aspectes de convivència com treure a passejar el gos acompanyat amb corretja o recollir-ne els excrements de la via pública.

En relació a aquest últim punt, les agents cíviques s’encarreguen d’identificar amb una banderola els excrements de gos que es trobin a la via pública, ja sigui en el paviment com en zones verdes. A través d’aquesta actuació – que es porta a terme des del 2016 – s’han obtingut bons resultats, millorant el civisme a la ciutat. Alhora s’ha aconseguit incrementar la consciència i sensibilització envers aquestes problemàtiques així com evidenciar i donar a conèixer aquest gest d’incivisme.

La campanya és molt visual i convida a fer una reflexió sobre com el conjunt d’actes incívics poden arribar a ser una problemàtica social, afectant a tota la ciutadania. Es tracta d’un acte sensibilitzador que intenta fer canviar els hàbits de les persones infractores, emfasitzant valors ciutadans com poden ser l’empatia, la responsabilitat i el respecte als altres i a l’entorn. Aquesta actuació informativa va acompanyada d’un increment del control policial a tots els barris de la ciutat.

Pel que fa a les infraccions detectades, la Policia Municipal d’Olot va imposar un total de 49 sancions directes relacionades amb infraccions de l’Ordenança de Control i Tinença d’Animals de Companyia l’any 2019. Una xifra que va disminuir fins a les 21 el passat 2020. Segons les dades aportades pel cens d’animals de companyia d’Olot, a finals de 2020 hi havia registrats 2.942 gossos i gats.

D’altra banda, aquest 2021 s’ha impulsat la renovació dels rètols informatius de les àrees de joc infantil de la ciutat que, entre d’altres elements, recorden la prohibició del a presència d’animals de companyia en aquests espais.