Actuació de control del mosquit tigre a Olot

8 de juliol de 2024

Es porten a terme tractaments biològics als embornals i altres punts on s’ha acumulat aigua en espais públics de la ciutat. L’actuació té per objectiu controlar la presència i reduir així les molèsties causades per aquest insecte.

El mosquit es va detectar a la ciutat per primera vegada l’any 2013 i des de llavors, l’Ajuntament d’Olot ha anat realitzant un seguit d’actuacions encaminades a controlar-ne la presència i reduir-ne així les molèsties.

L’any 2015 es van començar a fer tractaments biològics per limitar el creixement de larves de mosquit als embornals de zones properes a escoles, llars d’infants, centres de salut i llars d’avis. Un any més tard, el 2016, el tractament es va generalitzar a tots els embornals i altres punts d’acumulació d’aigua públics de la ciutat. Des de 2020 s’han anat portant a terme tractaments biològics als embornals i altres punts d’acumulació d’aigua dels espais públics de la ciutat i, actualment i de forma anual, es realitzen actuacions encaminades a controlar-ne la presència i reduir-ne les molèsties:

  • Aplicar un tractament biològic als embornals i altres punts d’acumulació d’aigua dels espais públics de la ciutat per limitar el creixement de larves de mosquit a través d’una empresa especialitzada.
  • Instal·lar un punt informatiu, en col·laboració amb el Dipsalut, coincidint amb el mercat setmanal on els professionals del Servei de Control de Mosquits – contractats pel Dipsalut – faciliten la informació necessària als ciutadans sobre l’espècia i la seva prevenció.
  • Proporcionar als hortolans de la ciutat, de forma gratuïta, tela mosquitera per cobrir els bidons i altres recipients que continguin aigua i puguin actuar com a punt de cria del mosquit.
  • Comunicar bones pràctiques i mesures preventives a través de campanyes de comunicació, sensibilització a la població així com a les xarxes socials.

La prevenció, la millor eina

El mosquit tigre és una espècie invasora que ja s’ha establert al territori i causa molèsties a la població degut a l’elevat nombre de picades i que, a més, pot ser agent transmissor d’algunes malalties com les produïdes pels virus del Chikungunya, Dengue i Zika. A hores d’ara, impedir l’establiment d’aquesta espècie no té sentit, però que es pot controlar el seu creixement per evitar elevades quantitats d’adults causants de les molestes picades i la transmissió de malalties víriques. La seva incidència depèn de la presència d’aigua, ja que pon els ous en recipients que contenen aigua i on les seves larves poden créixer. 

Les seves larves es poden desenvolupar en qualsevol recipient que contingui aigua i al llarg d’uns set dies. El mosquit pon ous i es desenvolupa en espais petits amb aigua estancada. No els agrada posar els ous en aigües en moviment ni en masses grans d’aigua. El clima i les hores de llum solar són més factors que condicionen el cicle vital del mosquit. Se’n poden trobar actius des de començament de maig fins a final d’octubre, però segons les temperatures aquest període pot variar.

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit: per al seu control el més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. Cal tenir en compte que gairebé el 80% dels llocs de cria del mosquit tigre es troben a l’àmbit privat com patis, jardins o horts i que també és responsabilitat dels ciutadans aplicar les mesures preventives adequades per al seu control.

En aquest sentit, l’Ajuntament proporciona als hortolans de la ciutat, de forma gratuïta, tela mosquitera per cobrir els bidons i altres recipients que continguin aigua i puguin actuar com a punt de cria del mosquit. En cas de voler adquirir-ne, només cal que fer una petició al Consorci SIGMA, a través del telèfon 972 27 48 71.Paral·lelament, el proper 15 de juliol, coincidint amb els horaris del mercat setmanal, s’instal·larà un punt informatiu sobre el mosquit tigre davant de l’església de Sant Esteve.